Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Mer samarbete också i Skåne

1 november, 2004
Universitetsläraren

Lunds universitet och Malmö högskola har träffat ett avtal om ökat samarbete, vilket bland annat innebär att rektorerna kommer att träffas en gång per termin, samt att medel ska avsättas för nya samarbeten.
–Det här avtalet understryker det faktum att Malmö högskola och Lunds universitet inte bara ska ses som konkurrenter. Vi har redan idag ett omfattande samarbete när det gäller grundutbildning och forskning. Det här samarbetet vill vi nu fördjupa och underlätta säger Lennart Olausson, rektor vid Malmö högskola, i ett pressmeddelande från högskolan om avtalet, som slöts i slutet av maj.
Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet säger i en kommentar:
–I tider av såväl ökad som minskad efterfrågan kommer det att finnas behov av fördjupad samverkan. Det är viktigt att vi lägger grunden till ett samarbete under de närmaste åren så att vi i olika situationer, även ekonomiskt kärvare tider, kommer att stå väl förberedda att samverka.
Flera utbildningar ges idag både i Malmö och i Lund. I vissa fall, som när det gäller till exempel socionom- och sjuksköterskeutbildningarna, finns många sökande och stor efterfrågan på arbetsmarknaden.
I andra fall, som när det gäller högskoleingenjörsutbildningarna, finns en klar överetablering i Skåne. Här har Lunds tekniska högskola, Malmö högskola och Högskolan i Kristianstad nu påbörjat ett samarbete för lärarutbyte och tillgång till varandras kursutbud.
Samarbetet kring högskoleingenjörsutbildningarna är ett bra exempel på att dra nytta av varandras kompetenser, anser Lennart Olausson.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023