Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

I Almedalen betonade SULF forskningspolitiken

Oron för forskningens framtid är stor. I Almedalen satte SULF fokus på forskningspolitiken. Den ökade externfinansieringen kan bli en tvångströja för tanken, varnade SULF:s ordförande Christoph Bargholtz.

1 november, 2004
Universitetsläraren

För andra året i rad deltog förbundet i Almedalsveckan. Den så kallade politikerveckan i Visby kritiserades dock återigen för att vara en stor lobbyträff. Ett tanketivoli där den som skriker högst får sin röst hörd.
Men trots att inte alla seminarier och debatter får genomslag i media är Almedalsveckan viktig för att byta åsikter och få tid till att föra lite längre diskussioner, framhåller SULF:s förbundsdirektör Göran Blomqvist.
Förbundet valde i år att lyfta fram forskningsfrågan. I höst presenterar regeringen den forskningspolitiska propositionen som utgör grunden för forskningens framtid. För SULF är det viktigt att försöka påverka så mycket som möjligt innan den presenteras.
–Jag var glad över att se att vi inte var ensamma om att driva frågan. Även läkemedelsföretagen höll en mycket intressant debatt med stark kritik mot dagens forskningspolitik, säger Göran Blomqvist.
I år var förbundet mer förberett än i fjol och hade arbetat hårt med att spetsa sina budskap.
–Dessutom var vi mycket nöjda med att vi lyckats få fram så bra personer till vår debattpanel.
Debattens frågeställning var om dagens universitet klarar av sitt forskningsuppdrag. Eller har den ekonomiska situationen lagt band på den fria forskningen?
Enligt Göran Blomqvist kan debatten sammanfattas med att det som har gått snett är att universiteten själva har för små möjligheter att bedriva forskning. Samtidigt har forskningsskolorna expanderat snabbt utan att universiteten egentligen fått några extra resurser.
–Det är stora bekymmer som är viktiga att uppmärksamma inför den forskningspolitiska propositionen.

Fyllde nästan platserna
Konkurrensen om uppmärksamheten i Almedalen var hård. På många platser, i tält och i konferensrum, pågick samtidigt flera debatter och seminarier.
–Vi fick inte riktigt det genomslag vi hade önskat. Det var ett sextiotal personer som kom och lyssnade, vilket innebär att vi nästan fyllde alla platserna vid vår debatt , säger Göran Blomqvist.
Dessutom bevakades debatten av nyhetsbyrån TT, som uppmärksammade att frågan om kvalitet och kvantitet har blivit ett stort problem i svensk universitetsforskning.
SULF:s ordförande Christoph Bargholtz, deltog i debatten och han varnade för att en allt större del av forskningen externfinansieras. En trend som blivit allt tydligare under de senaste åren.
–En tvångströja för tanken. Det kan bli resultatet av dagens sätt att finansiera svensk forskning.
Han ser även andra risker med den ökade externfinansieringen.
–Den ständiga jakten på anslag tar orimligt mycket tid från forskningen.
Inför 2004 års forskningspolitiska proposition presenterade SULF en kravlista. Förbundet kräver att forskningsfinansieringen ska kännetecknas av bredd, mångfald och långsiktighet. En större andel av forskningsmedlen måste anvisas direkt till lärosätena, samtidigt som den akademiska miljön bör värnas och alla universitetslärare ska få tid till forskning. Dessutom krävde förbundet att väsentligt fler av de disputerade ska få en fast anställning.
Kravlistan är lång och skvallrar om ett stort missnöje med dagens forskningspolitik.

Samarbeta med andra
Ännu har det inte fattats något formellt beslut om förbundet ska delta i Almedalsveckan nästa år, men Göran Blomqvist menar att allt pekar mot det. Han har redan börjat fundera på vad som kan förbättras.
–Jag tror att vi ska försöka samarbeta mer med andra. Jag vet att det finns andra organisationer som är intresserade.
Han säger att det lönar sig att samarbeta, eftersom konkurrensen om utrymmet är stor.
–Vissa företag lägger ner massivt arbete och pengar för att få ut sina budskap. Ju fler man är desto bättre.
Samtidigt berättar han att han hört kollegor från andra fackförbund mumla om att de tänker bojkotta Almedalsveckan nästa år.
–Jag tror att det är viktigt att hålla ögonen på Almedalsveckan och se hur den utvecklas. Det är ingen idé att vara där bara för sakens skull, utan det ska ge något också.
En av de fördelar som Göran Blomqvist ser med att delta i Almedalsveckan är att det finns mer tid att gå på djupet i diskussionerna. Framför allt gäller detta när han träffar sina motparter, såsom utbildningsdepartementet.
–Det finns tid till att se vad man egentligen är enig eller oenig om.
Han uttrycker önskan om att fler politiska företrädare var på plats och följde diskussionerna. Samtidigt är han nöjd med förbundets insats.
–Debatten var bra och kontakterna vi har knutit är viktiga för vårt framtida arbete.

LOTTA FOLCKER

Debattpanelen :
Moderator: Saco:s ordförande Anna Ekström.
Debattdeltagare: Sulf:s ordförande Christoph Bargholtz, utbildningsdepartementets statssekreterare Kerstin Eliasson, Sveriges doktorandförenings ordförande Anna Germundsson, Sveriges förenade Studentkårers ordförande Ignacio Vita, Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson, Vetenskapsrådets ordförande Bengt Westerberg.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023