Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskning får ny kommitté vid VR

1 november, 2004
Universitetsläraren

En ny kommitté för den svenska forskningens infrastruktur ska börja arbeta 1 januari. Den ska finnas vid Vetenskapsrådet med en budget på inledningsvis 500 miljoner kronor.
–Vi kan bli än mer konkurrenskraftiga med svensk forskning om vi samarbetar och utvecklar de högklassiga resurser Sverige har och vårt engagemang i internationell forskningsinfrastruktur, säger Lars Börjesson, ansvarig för natur- och teknikområdet på Vetenskapsrådet. Han blir huvudsekreterare för kommittén.
KFI, Kommittén för infrastrukturfrågor, ska arbeta med stöd, strategiska prioriteringar och utvärderingar gällande forskningsinfrastruktur inom alla forskningsfält, skriver Vetenskapsrådet i ett pressmeddelande. Det kan handla om att ge stöd till större och tekniktunga laboratorier och biobanker eller att utlysa medel till longitudinella databaser och dyrbar utrustning. Det kan betyda att göra strukturella satsningar på till exempel teknikplattformar inom funktionsgenomik och nanovetenskap. Men också i vissa fall hantera avveckling av ett stöd.
Även internationella anläggningar som CERN i Genéve och ESO, European Space Observatory, kommer att ingå i kommitténs ansvarsområde.
–Det är ett behov som funnits länge, att på ett mer genomarbetat och bredare sätt kunna hantera och stärka infrastrukturella forskningsfrågor som berör forskare i hela landet – det kommer även att ge Sverige en betydligt bättre möjlighet att bättre påverka såväl existerande som uppbyggnad av ny internationell forskningsinfrastruktur, allt från stora anläggningar för naturvetenskap till samordning av europeiska databaser för humaniora och samhällsvetenskap, säger Lars Börjesson.
Ordförande i KFI blir Madeleine Sandström, generaldirektör på FOI.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023