Fördjupat samarbete mellan tre högskolor

höst inleds ett långsiktigt samarbete mellan Högskolan i Trollhättan /Uddevalla, Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Bland annat kommer de tre högskolorna att kunna erbjuda ett större antal specialistutbildningar för sjuksköterskor genom att varje högskola ansvarar för olika inriktningar.

Ökad profilering
Vid de tre högskolorna finns dels utbildningar av samma slag, som till exempel lärarutbildning och ingenjörsutbildningar, dels utbildningar som är unika för varje lärosäte.
–Samarbetet ska leda till att lärosätena får ökade möjligheter att profilera sig, samtidigt som högskoleutbildningen totalt sett i regionen ökar i bredd och tillgänglighet, sägs i ett pressmeddelande från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
–Samarbetet förväntas också leda till att de sammanlagda resurserna i form av olika kompetenser, utrustningar, lokaler och nätverk kan användas mer effektivt. Högskolorna planerar till exempel att samverka kring antagningen av studenter.
De tre högskolorna har sammanlagt cirka 30 000 studenter och räknar med att samarbetet, som undertecknades i form av en avsiktsförklaring den 14 juni (även kallad Bjertorpdeklarationen), ger lärosätena ökad styrka i förhållande till omvärlden regionalt, nationellt och internationellt.


Kategorier: Arkiv