Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF på plats i Almedalen

Almedalsveckan i Visby var förr politikernas egen tummelplats. Men den har nu växt till at omfatta stora delar av det Sverige som vill vara med och påverka den framtida samhällsutvecklingen.

1 oktober, 2004
Universitetsläraren

Det startade så smått för tre år sedan, tog fart och form förra året och nu 2004 finns nio medlemsförbund, inklusive SULF, plus SACO och SACO Studentråd på plats under den intensiva Almedalsveckan i Visby. En vecka som förr var politikernas egen tummelplats, men som nu växt till att omfatta stora delar av det Sverige som vill vara med och påverka den framtida samhällsutvecklingen.
–Det viktiga för oss är dels att vi tillsammans med ett stort antal SACO-förbund kommer till Almedalsveckan och visar upp oss på bredden. Förra året var 40 personer från federationen på plats. Den andra viktiga orsaken till att vara där är att alla grupper vi vill påverka finns där, politiker, journalister, opinionsbildare och andra organisationer, säger Anna Kopparberg, SACO:s samordnare av aktiviteterna under veckan.
Almedalsveckan ger möjlighet både att gå ut i det egna förbundets eller organisationens frågor och att knyta kontakter för framtida påverkan.

Gemensamma aktiviteter
Det var förra året som SACO FORUM startade som det gemensamma paraplyet för akademikergruppernas aktiviteter. Då var det den kommande folkomröstningen om EMU som satte sin prägel på hela Almedalsveckan. Men samtidigt kunde varje förbund gå ut i sina egna frågor. Till exempel ordnade Jusek ett seminarium under rubriken ”Karriär på lika villkor”, om unga män som vill vara föräldralediga men ändå är de som blir kvar i jobbet när barnen väl kommer. DIK och SULF bjöd gemensamt in till seminariet ”Frihandel – ett hot mot bibliotek och utbildning”, SULF presenterade också en studie, som svarar på frågan; ”Lönar det sig att doktorera”.
Nya deltagare i årets SACO FORUM är Civilingenjörsförbundet, Läkarförbundet och Sveriges Psykologförbund.
Den här gången är temat för SACO:s seminarium akademikerna som gör Sverige friskare. –Istället för att bara klaga över höga sjukskrivningstal har SACO tittat på de friska arbetsplatserna. Vad kan vi lära oss? Hur kan SACO:s yrkesgrupper medverka till friskare arbetsplatser. I seminariet deltar SACO:s ordförande Anna Ekström och professionsföreträdare, säger Anna Kopparberg.
SULF ordnar en debatt om universitetens och högskolornas förutsättningar att även i fortsättningen vara samhällets främsta forskningsutförare.
Jusek granskar trenderna på akademikernas arbetsmarknad. Får nyexaminerade akademiker jobb? Har de som jobbar kvalificerade arbetsuppgifter som motsvarar utbildningen?
Officerarnas seminarium tar upp det nya försvarsbeslutet. Inriktningen blir främst hur vi klarar de internationella insatserna och om vi har eller får rätt förutsättningar genom försvarsbeslutet.

Vem bryr sig?
SACO Studentråd diskuterar bland annat under rubriken ”Ingen social trygghet och rättssäkerhet för Sveriges studenter” och kräver att en uthållig trygghetslösning måste skapas.
Sjukgymnasterna i LSR satsar i år på att lyfta fram problemet benskörhet – vem bryr sig om den svenska tanten? frågar man. De flesta dödsolyckorna sker i hemmen. År 2002 var de så många som 1200. Oftast handlar det om äldre som faller, bryter sig och dör. Fallolyckorna är förutom det mänskliga lidandet samhällsekonomiskt kostsamma och ett stort antal skulle kunna gå att förebygga.
Psykologförbundets debatt handlar om den psykiska hälsovården – ”Ingen välfärd utan psykisk hälsa”.
Läkarförbundets seminarier presenterar bland annat ett nytt sjukvårdspolitiskt program och tar upp äldrevården.

Egna seminarier
Det blir många egna seminarier och debatter men minst lika viktigt är att träffa de andra deltagarna och delta i varandras debatter. Alla riksdagspartier är som vanligt på plats i Almedalen under veckan i juli.
–Men det är organisationssidan som växer mest. Det som förvånade mig redan förra året var att så många statliga myndigheter deltog med olika presentationer av sin verksamhet; säger Anna Kopparberg.
Annars är Visby som vanligt denna sommarvecka fyllt av politiker, journalister, forskare och andra opinionsbildare.
Lärdomarna av det första året är att vi ska bli bättre på att informera på plats. Det räcker inte med lång planeringshorisont. Journalister till exempel bestämmer ofta i sista stund vad de ska satsa på, menar Anna Kopparberg.

GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023