Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare

1 oktober, 2004
Universitetsläraren

Almedalen i Visby är sedan några decennier ett begrepp i svenskt politiskt liv. Från scenen där har partiledarna tecknat sina politiska visioner. Och trots att Almedalsveckan ligger vid den tidpunkt då många i vårt land tycker att den svenska sommaren är som skönast och mest avkopplande, har den bevarat sin lockelse.
Almedalsparken ligger där Visbys äldsta hamn var belägen, och till hamnar brukar också idéer, åsikter och annat tankegods söka sig. Numera har Almedalsveckan utvecklats till en mötesplats för opinionsbildare och beslutsfattare. När arrangörerna av skilda seminarier och debatter försöker locka deltagare till just sitt program, kan uppståndelsen vara nog så stor på stadens gator och torg.

Detta är den ena sidan. Men Almedalsveckan är också ett tillfälle att möta med- och motparter för att lite mera i lugn och ro än vad det ges tillfälle till under övriga året vända och vrida på de gemensamma och olösta frågorna. Att detta kan ske är särskilt viktigt för de komplicerade och komplexa utbildnings- och forskningsfrågorna.
Detta är bakgrunden till att SULF för ett par år sedan beslöt att medverka. Vi är ingalunda ensamma om detta ställningstagande, utan särskilt under somrarna mellan valåren är intresseorganisationerna mycket aktiva. En artikel i detta nummer av Universitetsläraren berättar om hur några SACO-förbund planerar att delta i år.
Om inte SULF medverkade skulle forskningen, liksom den högre utbildningen, förbigås med tystnad i Almedalen. För skola, vård och omsorg däremot finns en rad förespråkare. Men forskningsfrågorna har större svårighet att få medialt genomslag, trots att de är grundläggande för samhällets utveckling och förbättrad livskvalitet.

SULF kommer att anordna en debatt med rubriken Svensk universitetsforskning – hur står den sig? Spörsmålet är högaktuellt efter diskussionerna om att den behovsinriktade forskningen har fått stryka på foten, om den långvariga urholkningen av den medicinska forskningens resurser osv. Vi har lyckats få samman en panel med just de deltagare vi önskade. Förutsättningarna för en innehållsrik, spänstig och konstruktiv debatt är därmed goda!
Förra året presenterade SULF den stora undersökningen om forskarutbildningens lönsamhet för individen. Trots enorm medial konkurrens fick våra slutsatser bra genomslag, och det har i efterhand visat sig att undersökningens existens har trängt igenom i vida kretsar. Medverkan då gav mersmak, och många lärdomar om hur man kan arbeta gentemot politiker, journalister och andra opinionsbildare. En aspekt på deltagandet som inte ska undervärderas är att det ger de inblandade möjligheter att enas om beskrivningen av verkligheten, vilket är en utgångspunkt för kloka och ändamålsenliga åtgärder.

En del av SULF:s medlemmar bor och arbetar på Gotland. Andra är sommar-gotlänningar. Alla ni: Kom till debatten i Högskolans Aula kl. 13-15 den 8 juli! Det är oerhört viktigt att fler lärare och forskare än hittills tar till orda i debatten om forskningens resurser och villkor. Och Almedalen är ett sätt.

GÖRAN BLOMQVIST
Förbundsdirektör SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023