Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debattsvar

1 oktober, 2004
Universitetsläraren

Svar till Lars Ivarsson

Ja, jag tycker att individen bör hålla sig informerad om gällande regler.
Informationen om att medlemmarna tillhör skilda avgiftskategorier, till exempel heltid, halvtid och doktorander, är tydlig och lätt att hitta. Den finns i förbundets tryckta material, alltid på förbundets hemsida och vid vissa tillfällen i förbundstidningen. Avsikten med denna tydlighet är att det ska vara enkelt för medlemmen att kontrollera så att avgiften är den rätta.
I början av 2004 beslöt SULF att tillfråga samtliga medlemmar om vissa uppgifter i medlemsregistret stämde eller inte. I praktiken är det omöjligt för förbundet att utan medlemmarnas medverkan ha korrekta och aktuella uppgifter om anställning, arbetsgivare m.m.
Felaktiga uppgifter korrigerades direkt från och med den aktuella tidpunkten då de påpekades. I de fall kansliet hade begått felet gjordes rättelsen även
retroaktivt.
Lars Ivarsson har inte förrän i samband med förfrågan i början av 2004 på något sätt informerat om att han numera har en doktorandanställning, och att han därför ska betala halv avgift. Hans liknelse med en borttappad plånbok är därför malplacerad och direkt missvisande. Frågan som måste ställas är varför det skulle vara moraliskt förkastligt att en förening utgår från att medlemmarna lämnar korrekta och aktuella uppgifter om anställning och liknande förhållanden som har betydelse för medlemskapet.

GÖRAN BLOMQVIST
Förbundsdirektör i Sulf

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023