Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

1 oktober, 2004
Universitetsläraren

Flera av mina kurser vid LiTH har alternativ examination, med enbart inlämningsuppgifter. Formen är arbetskrävande, men också sårbar. Dess obestridliga värden kan omintetgöras helt av fusk.

Många som examinerar på detta sätt föredrar att ta lagen i egna händer. Jag har själv gjort det. En gång, för många år sedan, tillgodoräknade jag tre gemen-samma lösningar som en, gav studenterna två nya och olika uppgifter var att göra om, och differentierade därpå uppgifterna till nästa gång.
Jag offrade två extra dagar på en manöver som endast ledde till att alla tre lämnade kursen. Jag svor att framgent föra sådana ärenden till disciplin-nämnden, vilket också skedde året därpå.
I vintras, en dag som jag tänkt vika helt till rättning av en omgång uppgifter, fann jag ett fusktips i dagens e-brevskörd.
En utomstående kunde med e-postadress och utdrag ur loggen styrka att en student diskuterat examinationsuppgifter på en chat i England.
Jag kände genast igen adressen. Jag blev bestört, bland annat därför att studenten i fråga är ledamot av ett beslutande organ vid LiTH. Ärendet fick extra tyngd av detta faktum. Jag ägnade fem stressade timmar denna dag till att säkra bevisen, och ytterligare några timmar nästa dag till att författa och registrera anmälan, samt informera den misstänkte. En studierektor ägnade också ett antal timmar åt att verifiera och kommentera en omfattande chatlogg.
Ingen av oss försummade en enda ordinarie arbetsuppgift för den sakens skull. Det omfattande utredningsarbetet utfördes alltså gratis.

Studenten fälldes. Avstängningen blev två månader, med omedelbar verkan. Av protokoll framgår att placeringen i tid motiveras av vederbörandes studie-situation. Dvs., i detta fall, att han inte ska missa en enda tenta.
Man går miste om studiemedel, som dock är *lån*.
Det mest anmärkningsvärda är dock att studenten under avstängningstiden kunnat delta i nämndsammanträde.
HSV:s verksjurist Pontus Kyrk hävdar att detta är juridiskt oantastligt. Medverkan i universitetets beslutande församlingar räknas alltså inte till "annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan", för att citera HF, kapitel 10, paragraf 2!

Det vore intressant att veta om juridiskt kunniga SULF-medlemmar biträder den tolkningen, och huruvida den kan prövas.

Två slutsatser kan dock dras. Den ena är att lagen måste skrivas om så att den blir begriplig.
Den andra är att jag aldrig kommer att anse mig "skyldig" att anmäla fuskmisstanke. Konsekvenserna är så löjligt lindriga att detta faktum endast kan tolkas som en bagatellisering, alltså något man helst inte ska besvära myndigheten med.
Det var bra att få veta detta. Man "uppmuntras" alltså att ta lagen i egna händer. Jag får dessutom ångra att jag inte informerade den här studentens sektion, vilket kanske hade drabbat hårdare.

PETER HACKMAN
Universitetslektor
Linköpings tekniska högskola

Asterisker markerar kursiv

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023