Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF avvisar s-beslut om tre terminer

1 augusti, 2004
Universitetsläraren

Utbildningarna vid universitet och högskolor ska kunna pågå under hela året, anser utbildningsminister Thomas Östros. Och hans välkända förslag om ett system med tre terminer vann gehör vid socialdemokraternas tillväxtkongress i Stockholm i mitten av april.
Men SULF avvisar tanken.
–Thomas Östros förslag om att dela upp läsåret i tre terminer kommer inte att lösa några problem, men däremot att skapa nya, säger Göran Blomqvist, förbundsdirektör i SULF.
–Det är osannolikt att studenterna utan mera undervisning och bättre studiemedel kommer att kunna genomföra sina utbildningar snabbare. Risken är uppenbar att kvaliteten måste sänkas om fler ska bli klara med studierna på kortare tid.
SULF förordar att nuvarande ordning behålls där lärosätena självständigt får avgöra terminsindelning och utbildningsutbud.
Förbundet är inte ensamt om sin uppfattning. SULF har i skriften ”För- och nackdelar med ett utökat studieår” år 2003 tillsammans med Högskoleförbundet (SHUF) och studenterna (SFS) utförligt motiverat varför nuvarande system bör behållas.
SACO Studentråd har dock samma uppfattning som utbildningsministern.
På kongressen fick utbildningsministern även stöd för tanken på avgifter från utomeuropeiska studenter som vill studera vid svenska lärosäten. Men förslaget var kontroversiellt och antogs först efter votering.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023