Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debattsvar från SHUF

1 augusti, 2004
Universitetsläraren

Lars Emmelin hävdar med all rätt att en blivande student bör få rådet att granska ett lärosäte på ett mycket mer kvalificerat sätt än att gå på benämningen universitet kontra högskola. Universiteten håller inte alltid en jämn hög kvalitet. En högskola kan hävda sig utmärkt väl inom ett eller flera områden.

Men vad skiljer ett universitet från en högskola? Vad utmärkte förändringen från högskola till universitet i Karlstad. De frågorna försökte jag ge ett kort svar som sedan blev underlag till den text som Lars Emmelin gör en analys av.

I Europa är universitet samlingsbegrepp för de lärosäten som har ansvar för grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Inom den ramen finns som vi vet också ett antal specialhögskolor som t ex Imperial college i London, ETH i Zürich, KI i Stockholm eller Chalmers i Göteborg. Dessa bedriver framgångsrik forskning och forskarutbildning liksom de är kända för sin grundutbildning.

Dessutom har Europa ett stort antal lärosäten med utbildningsuppdrag men med mycket begränsad forskningsverksamhet och utan rätt att ge forskarutbildning, t ex Fachhochschulen i Tyskland. Det är alltså vanligt med parallella system. Även i Sverige har vi parallella system även om skillnaderna minskade under slutet av 90-talet när ett antal högskolor fick vetenskapsområden med ansvar för forskning och forskarutbildning.

Det är min erfarenhet från några år på KTH, från många år på Chalmers, några år vid högskolan i Karlstad och senare flera år vid Karlstads universitet att forskning och forskarutbildning berikar miljön för studenter i grundutbildningen på olika sätt. Denna erfarenhet redovisar jag och står för.

Det är sannolikt fler som delar denna uppfattning. De sista åren har ett antal högskolor ansökt om vetenskapsområde. En viktig drivkraft har varit möjligheten att skapa en ”rikare” miljö för studenter och anställda och samtidigt utveckla samverkan med omvärlden. Det är en av flera kvalitetsaspekter på högre utbildning.

Christina Ullenius
Rektor Karlstads universitet
Ordförande Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SHUF)

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023