Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

1 augusti, 2004
Universitetsläraren

”Ett universitet får ge doktorsexamen vilket en högskola inte har rätt att göra.”

Med detta påstående gör Växjö universitets annonsbilaga till Dagens Nyheter blivande studenter uppmärksamma på vikten av att inte söka sig till högskolor. Universitet har alltid fler kompetenta lärare, kvaliteten är högre, studenterna får en inblick i forskningen. Och till råga på allt blir ”generationsmixen” större eftersom unga doktorander undervisar vid universitet. Doktorander kan definitionsmässigt inte finnas vid högskolor.
Artikeln är helt i linje med reklammakarnas intåg i universitetsvärlden: det är ”branding” och inte produktkvalitet man skall sälja på. I stället för att uppmana till aktivt sökande efter en god utbildning vädjar den till ett primitivt symboltänkande. Sanning och nyanser? Det är väl inget man bekymrar sig om i reklam!
Är den tänkta slutsatsen att man bör läsa tekniska ämnen i Växjö hellre än på Chalmers eller KTH eftersom högskolor inte har forskning eller unga kompetenta lärare? Är inslaget kanske ett nålstick till KTH, som i sina annonser försöker ge sken av att i stort sett vara ensamma i landet om teknisk utbildning och forskning?

Tyvärr är inslaget i annonsbilagan inte är ett övertramp av någon lika okunnig som nitisk informatör. Det är en fyrspaltig intervju – med bild och allt – med ordföranden i Sveriges Universitets- och Högskoleförbund Christina Ullenius. Genom att rubriksättningen anger både SUHF och hennes status som rektor i Karlstad ges påståendena ett särskilt sken av trovärdighet: överblick och oberoende.
Just avsändaren gör budskapet särskilt allvarligt. Ullenius uppdrag borde rimligtvis vara att säga till ungdomar att söka efter god utbildning som svarar mot individens intresse. Kanske borde hon till och med säga att universitetsstatus tyvärr inte är någon garanti för att alla utbildningar är av högsta klass; det gäller att själv som aktiv konsument skaffa sig en bild. I stället impliceras något närmast övernaturligt: när regeringen gav Växjö, Karlstad och Örebro universitetsstatus förändrades över en natt allt. Beröringen av ministerns trollspö förvandlade i ett slag verkligheten. Hur mycket enklare som världsbild än att förmedla en rimlig bild av verkligheten: Att universitetsstatus kan uppnås genom att delar av verksamheten håller god klass och resten ett slags medioker bredd; att små högskolor med tydlig profilering kan vara framstående inom sitt profilområde; att forskning tyvärr inte med någon automatik medför god kvalitet på grundutbildningen; att högskolor kan ha unika utbildningar av god klass. Och framförallt att högskolor i många fall har rätt att ge doktorsexamen och har egna professorer tillsatta enligt samma normer som universitetens och egen forskning.

Budskapet blir extra märkligt just från Växjö. En intressant strategisk koncentration av resurser i biologi har nyligen genomförts. Forskare och utbildning har flyttats från Växjö till Högskolan i Kalmar. Men Ullenius råd är kategoriskt: sök er inte dit! Ett sympatiskt budskap till forskare och lärare, som flyttat till vad som framställts som en starkare miljö!
Är artikeln verkligen förenligt med uppgiften som ordförande för SUHF? Jag inser att inte alla vid universiteten lär bekymra sig. Hederlighet är visserligen en dygd men Ullenius ansluter ju till en gängse myt, bygger under universitetens självbild och ”tjänar ett gott syfte”. I ett annat system än det svenska skulle en självklar uppmaning vara: avgå! Men låt oss åtminstone få en bortförklaring: ”det hade jag ingen aning om” eller nåt bra Skandiacitat.

Professor Lars Emmelin
Blekinge Tekniska Högskola

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023