Debatt

I ett reportage i Universitetsläraren nr 6-04 kan man läsa att det varit debatt då Föreningen Sveriges Kvinnliga Akademiker firade 100 år. Reportaget ger emellertid den rakt motsatta bilden. Debatt är definitionsmässigt en verksamhet där olika ståndpunkter får komma till tals och kan brytas i en dialog. Ett meningsutbyte förutsätter helt enkelt att olika meningar finns företrädda. Något sådant verkar inte alls ha förekommit på detta jublieum.
Snarare verkar tillställning ha utmärkts av den samstämmighet som man förknippar med ideologiska frälsningsmöten. Av vad som framgår av
reportaget fick bara en åsikt komma till tals. Om detta är föreningen Kvinnliga Akademikers uppfattning om vad som bör utmärka en intellektuell debatt så är det verkligen illa.
Hyllningarna till fd. utbildningsminstern Carl Tham var också märkliga att läsa. De Tham-tjänster han införde visade sig inte bara vara olagliga. Enligt den utvärdering som gjorts av Nationella sekretariatet för genusforskning var de dessutom onödiga eftersom de personer som fick tjänsterna skulle blivit professorer i vilket fall som. Tilläggas kan att Carl Tham är den ende utbildningsminister i modern tid som skurit ner på de reala anslagen till forskning och högre utbildning. Under hans tid ökade också dramatiskt politisering av forskning och högre utbildning, t ex i form av politiersingen av forskningråd och styrelserna för universitet och högskolor. Symptomatiskt är att det forskningsinstitut där han som ordförande haft ett direkt inflytande (Institutet för Framtidsstudier) förvandlats från ett uppkäftigt och ifrågasättande organ till en sömnig utredningsavdelning åt det socialdemokratiska partiet.
Enligt reportaget framställer Carl Tham sina förändringsinsatser som hade de stor folklig förankring. Forskningen ger ett annorlunda besked. Från årets undersökning av SOM-institutet vid Göteborgs universitet framgår att av 25 olika
samhällsinstitutioner har universitet och högskolor det högsta förtroendet hos medborgarna, medan de politiska partierna ligger bland det lägsta. Det
är bara att notera att Föreningen Kvinnliga Akademiker hyllar en person som politiserat forskningen och högre utbildning, genom införandet av kvotering gett bilden av att kvinnor inte är kompetenta nog och dessutom skurit ner i
anslagen till forskning och högre utbildning.

Bo Rothstein
Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet


Kategorier: Arkiv