Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Landets första professor i idrottens ledarskap

Carl-Axel Hageskogs liv har kretsat kring tennis och ledarskap. Han har stor del i det svenska tennisundret och bland annat tränat Mats Wilander. Han har också varit kapten för det framgångsrika svenska Davis Cup-laget. Nyligen blev Carl-Axel Hageskog landets första professor i idrottens ledarskap. Han är verksam vid Växjö universitet och är arkitekten bakom det tvärvetenskapliga programmet för coaching och sport management.

1 juni, 2004
Universitetsläraren

Dagens idrott är både kommers och kultur. Merparten bedrivs på ideell basis och idrotten är den i särklass största folkrörelsen. Den involverar tre miljoner människor och cirka 600 000 ledare, vilket gör Sverige unikt vid en internationell jämförelse.
– Kunskapen om svensk folkrörelse förutsätter därför kunskap om dess bas, breddidrotten, säger Carl-Axel Hageskog, som är adjungerad professor.
– Idrotten är också den största organiserade fritidsaktiviteten för barn och ungdom. Genom att studera idrotten ökar vi vår förståelse för deras livsvillkor och vanor. Sportens värld står även modell för ledarskap och grupputveckling inom näringslivet och den offentliga sektorn. Och elitidrotten är en del av den globala nöjesindustrin och därmed också av samhällsekonomin. Det ger ledarskapet många dimensioner och ställer krav på breda kunskaper.

Tvärvetenskaplig utbildning.
Coaching och sport management är en 120-poängsutbildning som involverar fyra institutioner vid Växjö universitet. Utbildningen belyser ledarskapet ur individ-, grupp- och organisationsperspektiv. Under de två första åren ligger tonvikten på ledarskap på individ- och gruppnivå (coaching). Det avslutande året ägnas åt sport management, det vill säga ledning och utveckling av idrott på organisa-tionsnivå. Det innehåller också en fördjupningstermin.
Att känna nedflyttningsspökets unkna andedräkt ställer andra krav på ledarförmåga, än att slå mynt av ett VM-guld.
– Det kallas för situationsanpassat ledarskap och dagens idrottsledare måste därför ha många verktyg i lådan, menar Carl-Axel Hageskog.
– Studenterna går inte ut som fullfjädrade ledare men har en bra grund för att kunna bli det. Alla har lång erfarenheter av idrott när de börjar sin utbildning. Det ger en ovärderlig förståelse för sammanhangen och många aha-upplevelser.
Programmet integrerar teori och praktik. Det täcker bland annat in idrotts-didaktik, näringslära, ledarskap, organisationsteori, idrottsmedicin, ekonomi, juridik, fältarbete samt idrott i interkulturella miljöer.
Programmets 120 studenter representerar 19 olika sporter som aktiva eller ledare. Programmet är attraktivt och bara var fj�rde sökande kommer in. De första studenterna examineras i vår.

Attraktiva på arbetsmarknaden
– Efter utbildningen väntar många spännande utmaningar, framhåller Carl-Axel Hageskog.
– En undersökning visar att det finns 95 000 årsarbeten inom idrottssektorn. Några kanske väljer att bli tränare/coach, konsulent eller sportchef. Andras håg står måhända till försäljning, marknadsföring eller till att arrangera evenemang. Utbildningen lägger också grunden för en karriär som personal- och organisa-tionsutvecklare eller idrottsforskare.
Hur ser forskningsprogrammet ut?
– Utgångspunkten är idrotten som empiriskt fenomen. Forskningen kommer bland annat att ha bäring på symbiosen mellan idrotten och det omgivande samhället. Vad ger dom varandra? Den frågan ska vi försöka ge svar på. Vi ska också göra jämförande studier av näringslivets ledarskap, visavi idrottens.
Kanske kommer någon av professorns adepter att – liksom sin läromästare – få se en ny fixstjärna tändas på idrottshimlen? Mats Wilanders framgångar visar enligt Carl-Axel Hageskog att man hade hittat framgångens trollformel:
– Begreppet talang – eller idrottslig kompetens – är komplext och mycket mer än bara bollsinne. Först måste du hitta din talang och sedan utveckla den målmedvetet. En träningstålig kropp och förmågan att resa jorden runt och göra topprestationer när det verkligen gäller är viktiga delkomponenter i talang-begreppet. De svenska tennisstjärnorna har alla varit besatta av tanken att bli bäst i världen. Utan deras inre glöd och enorma träningsflit hade de aldrig nått toppen. Motivationen måste komma inifrån; ingen tränare i världen kan inympa den i sin adept. Däremot kan vi ge draghjälp.
Sverige är trots sin ringa befolkning en framstående idrottsnation. Vad ligger bakom detta?
– Litenheten kan även vara en fördel, menar Carl-Axel Hageskog. Det gör att talangerna sticker ut och lätt kan fångas upp. Tradition och kultur spelar också stor roll; Tärnabys många slalomstjärnor kan knappast bero på det genetiska urvalet. Våra idrottsanläggningar är tillgängliga för alla till en låg kostnad och ibland gratis. Det har sin beskärda del i idrottsundret, liksom våra höga levnadsstandard och våra idogt arbetande idealister i landets klubbar.
Vid sidan av sin professur driver Carl-Axel Hageskog Växjö Tennis Center tillsammans före detta tennisproffset och Wimbledonvinnaren Stefan Edberg. Duon ska nu föra Sveriges stolta tennistraditioner vidare. Grunden lade Gustaf V – vår första tenniskung.

Fotnot: Programmet för coaching och sport management finns också vid andra lärosäten i landet.

CLAES-GÖRAN HANBERG

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023