Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hög tid att stärka adjunkters inflytande

1 juni, 2004
Universitetsläraren

Ändra högskolelagen så att adjunkterna får samma rätt som professorer och lektorer att rösta på ledamöter i fakultetsnämnderna.
Det krävde SULF vid en uppvaktning hos utbildningsminister Thomas Östros i mitten av mars.
En delegation bestående av förbundsordförande Christoph Bargholtz, förbundsdirektör Göran Blomqvist och ombudsman Jan-Erik Sköld, samt Lars Lassinantti, ordförande för SULF-sektionen Sveriges Universitetsadjunkters Förening framförde argumenten både muntligt och skriftligt.

Största lärarkategorin
Adjunkterna är den största lärarkategorin och den ökar mest. Deras inflytande bör därför stärkas, underströk delegationen. Detta i motsats till Högskoleverket, som i en rapport i december om adjunkternas framtid, inte föreslog någon förändring av högskolelagen. Enligt den får adjunkterna inte delta i valet av ledamöter till fakultetsnämnderna, men kan väljas till ledamöter . Det sker dock sällan.
SULF kan inte acceptera att adjunkterna ska fortsätta vara uteslutna från rätten att delta i valen av ledamöter till fakultetsnämnderna, underströk delegationen i sin skrivelse.

Ändra i högskolelagen
– SULF föreslår därför att regeringen ska föreslå riksdagen att ändra i hög-skolelagen så att adjunkterna blir röstberättigade i val av ledamöter i fakultetsnämnd och att deras valbarhet framgår tydligare än i dagens lagtext. Vi anser att flertalet ledamöter i fakultetsnämnderna – liksom hittills – bör vara vetenskapligt kompetenta personer.
Thomas Östros säger i en kommentar till uppvaktningen:
– Jag lyssnade med stort intresse på deras argument, men frågade också vad forskare på universitet och högskolor säger om detta förslag.

ER

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023