Hög tid att stärka adjunkters inflytande

Ändra högskolelagen så att adjunkterna får samma rätt som professorer och lektorer att rösta på ledamöter i fakultetsnämnderna.
Det krävde SULF vid en uppvaktning hos utbildningsminister Thomas Östros i mitten av mars.
En delegation bestående av förbundsordförande Christoph Bargholtz, förbundsdirektör Göran Blomqvist och ombudsman Jan-Erik Sköld, samt Lars Lassinantti, ordförande för SULF-sektionen Sveriges Universitetsadjunkters Förening framförde argumenten både muntligt och skriftligt.

Största lärarkategorin
Adjunkterna är den största lärarkategorin och den ökar mest. Deras inflytande bör därför stärkas, underströk delegationen. Detta i motsats till Högskoleverket, som i en rapport i december om adjunkternas framtid, inte föreslog någon förändring av högskolelagen. Enligt den får adjunkterna inte delta i valet av ledamöter till fakultetsnämnderna, men kan väljas till ledamöter . Det sker dock sällan.
SULF kan inte acceptera att adjunkterna ska fortsätta vara uteslutna från rätten att delta i valen av ledamöter till fakultetsnämnderna, underströk delegationen i sin skrivelse.

Ändra i högskolelagen
– SULF föreslår därför att regeringen ska föreslå riksdagen att ändra i hög-skolelagen så att adjunkterna blir röstberättigade i val av ledamöter i fakultetsnämnd och att deras valbarhet framgår tydligare än i dagens lagtext. Vi anser att flertalet ledamöter i fakultetsnämnderna – liksom hittills – bör vara vetenskapligt kompetenta personer.
Thomas Östros säger i en kommentar till uppvaktningen:
– Jag lyssnade med stort intresse på deras argument, men frågade också vad forskare på universitet och högskolor säger om detta förslag.

ER


Kategorier: Arkiv