Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF lämnar yrkanden inom kort

1 mars, 2004
Universitetsläraren

Avtalen för statligt anställda upphör den 30 september i år. SULF lämnar inom kort sina yrkanden till förhandlingskartellen SACO-S. Yrkandena bereds sedan vidare inom SACO-S, som i sin tur fattar beslut i början av juni. Därefter kan förhandlingarna med motparten Arbetsgivarverket inledas.
SULF:s förhandlingsdelegation har i sitt interna beredningsarbete inför avtalsrörelsen bl a tagit upp frågor rörande arbetstid, löner och trygghet.

Inte fungerat
Det var 1998 som det nuvarande arbetstidsavtalet för lärare och doktorander vid universitet och högskolor förhandlades fram. Enligt SULF:s mening har inte avtalet fungerat tillfredsställande. I synnerhet gäller det villkoren för befordrade lärare, utrymmet för kompetensutveckling och forskning samt arbetsplaneringen.
Lärare och forskare verksamma vid universitet och högskolor i Sverige är lågt avlönade jämfört med kollegor i många andra länder. Alltför många lovande forskare och även etablerade universitetslärare väljer bort Sverige. Inte minst måste statsmakterna ta sitt ansvar.

Krävs resurser
Det krävs ordentliga resursförstärkningar till högskolan de närmaste åren. Något som är nödvändigt för att säkra kvaliteten och förbättra villkoren för de anställda. Sverige har ett unikt förhandlingssystem med lokala löneförhandlingar och individuell lönesättning. Men de lokala förhandlingarna förs under fredsplikt. SULF anser att det är angeläget att det fackliga inflytandet i de lokala förhandlingarna stärks.
Många av SULF:s medlemmar är tidsbegränsat anställda. Inom staten diskrimineras visstidsanställda. De omfattas bara i begränsad utsträckning av Trygghetsavtalet för statligt anställda. Andra sektorer av arbetsmarknaden har i motsvarande avtal eliminerat diskrimineringen av tidsbegränsat anställda. SULF kräver att Trygghetsavtalet omförhandlas, så att tidsbegränsat anställda omfattas fullt ut av avtalet.

På väg avslutas
Årets lokala löneförhandlingar är på god väg att avslutas inom högskolesektorn. Den 10 februari hade två förhandlingar strandat nämligen vid Högskolan i Kalmar och vid Södertörns högskola. Fortsättning följer i lokal lönenämnd med opartisk ordförande. De strandade förhandlingarna vid Mälardalens högskola återupptogs och slutfördes utan lönenämnd. Resultatet blev att lönerna höjdes med i genomsnitt 3,9 procent.

BJÖRN BIRATH
Ombudsman

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023