Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Statligt anställd behöver ingen inkomstförsäkring

20 december, 2003
Universitetsläraren

Inkomstförsäkring var ett uppmärksammat begrepp i början av december. Fem SACO-förbund, Sif och Statstjänstemannaförbundet (det gäller ST-medlemmar i bolag) har numera en inkomstförsäkring. Men det är inte aktuellt för SULF:s medlemmar.
– Så få av SULF:s medlemmar skulle komma att ha nytta av en inkomstförsäk-ring att det inte går att motivera en ökad medlemsavgift för en obligatorisk försäkring, säger förbundsdirektör Göran Blomqvist.
– Vi följer utvecklingen och skulle förhållandena förändras, så får vi ompröva vår slutsats.
En inkomstförsäkring innebär en avgift på 25–33 kronor per månad. Försäkring-en ger ersättning för 80 procent av in-komstbortfallet under 100–120 dagar.
Men för flertalet SULF-medlemmar, som är statligt anställda, gäller trygghetsavtalet. Det är betydligt förmånligare och detta utan särskild kostnad, framhåller Göran Blomqvist.
Han sammanfattar:
De som blir uppsagda på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning hos staten omfattas fullt ut av det statliga trygghetsavtalet. När de uppbär a-kassa får de så kallad avgångsersättning med stöd av trygghetsavtalet.
Det innebär att de får 80 procents ersättning, det vill säga att de – utan extra kostnad – når samma ersättningsgrad som de inkomstförsäkringsavtal som fem SACO-förbund med flera har tecknat.
Och de får det högre beloppet under hela den tid då de har a-kassa, vilket är mycket förmånligare än de nya inkomstförsäkringarna. Dessutom finns ingen karenstid, utan trygghetsavtalet gäller från första anställningsdagen.
Och om det finns särskilda skäl (trygg-hetsavtalet 13 §) kan förlängd avgångsersättning betalas ut efter den tidpunkt då rätten till avgångsvederlag har upphört.

Doktorander
Endast en mindre andel av doktoran-derna har en inkomst över a-kassans tak (20 075 kronor/månad). Därmed har de ingen ekonomisk nytta av en inkomstförsäkring.
Doktorander, visstidsanställda forskare, forskarassistenter, vikarier med flera som varit anställda i en följd under sammanlagt minst fem år i staten har också glädje av trygghetsavtalet. Om de inte får förnyad anställning får de enligt trygghetsavtalet avgångsersättning i upp till 132 dagar med rätt till a-kassa under högst två år efter anställningens upphörande.

Utanför högskolan
– Det handlar alltså om medlemmar som är statligt anställda. Medlemmar som övergår till verksamhet utanför högskolan har all anledning att studera vad en inkomstförsäkring betyder för dem, säger Göran Blomqvist.
I sammanhanget kan nämnas att det finns en frivillig försäkring (SACO inkomstförsäkring) för de tidsbegränsat anställda som är osäkra på om de kommer att uppnå fem års anställningstid eller som är på väg till en arbetsgivare utanför staten och vill ”vinna tid” i inkomstförsäkringen.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023