Bevakar högskolan
Bevakar högskolan
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nya ordföranden i styrelserna för universitet och högskolor

20 december, 2003
Universitetsläraren

Regeringen utsåg i slutet av november ordförandena i styrelserna för universitet och högskolor. Förordnandena gäller från och med 1 januari 2004 till sista december 2006 (om inte annat anges nedan).

Nyvalda
Sten Heckscher, rikspolischef Stockholms universitet
Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i Föreningssparbanken, Umeå universitet
Allan Larsson, styrelseordförande i Sveriges Television Lunds universitet
Cecilia Schelin-Seidegård, VD för Huddinge sjukhus Kungl. Tekniska högskolan
Anders Sundström, riksdagsledamot (s) Luleå tekniska universitet
Sture Nordh, TCO-ordförande Karlstads universitet
Astrid Assefa, chef för Dalateatern Dramatiska institutet
Gun Hellsvik, generaldirektör för Patent- och registreringsverket Högskolan i Borås
Lars Eric Ericsson, f d landshövding i Gävle Högskolan i Gävle
Thorsten Andersson, f d landshövding på Gotland Högskolan i Halmstad
Lil Ljunggren Lönnberg, direktör på Arbetsmarknadsverket Högskolan i Kristianstad
Jane Cederqvist, generaldirektör på Finansdepartementet Idrottshögskolan i Stockholm
Tomas Lidman, riksarkivarie Kungl. Konsthögskolan
Kjell Bohlund, förlagschef Norstedt och söner Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Ylva Johansson, f d statsråd Lärarhögskolan i Stockholm
Kerstin Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen Teaterhögskolan i Stockholm
Kurt Eliasson, VD och koncernchef i Förvaltnings AB Framtiden Chalmers tekniska högskola
Karin Johansson, säljchef på Microsoft Blekinge Tekniska Högskola

Omvalda
Hans Dahlborg, styrelseordförande i Nordea Uppsala universitet
Arne Wittlöv, f d direktör på Volvo Göteborgs universitet
Hans Sandebring, generaldirektör på SMHI (t o m dec 2004) Linköpings universitet
Berit Löfstedt, f d riksdagsledamot (s) Karolinska Institutet
Barbro Westerholm, ordförande i Sveriges Pensionärsförbund (t o m dec 2004) Växjö universitet
Ulf Larsson, sakkunnig på Statsrådsberedningen (t o m dec 2004) Örebro universitet
Lennart Hjalmarsson (t o m dec 2004), direktör på Kooperation utan gränser Mitthögskolan
Sven Landelius, VD Øresundsbro konsortiet Malmö Högskola
Yvonne Strandberg-Fries, direktör EU-parlamentet (t o m dec 2004) Högskolan Kalmar
Janne Carlsson, professor emeritus (t o m dec 2004) Mälardalens högskola
Ann-Cathrine Haglund, f d landshövding i Malmö Danshögskolan
Anders Fransson, professor Borås Högskola Högskolan Dalarna
Agneta Lundström, överintendent Kungl. Husgerådskammaren (t o m dec 2004) Högskolan på Gotland
Ingela Tuvegran, direktör Södra Älvsborgs Sjukhus Högskolan i Skövde
Ingemar Lind, professor emeritus Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Eva Bonnier, förlagschef Bonniers Förlag AB (t o m dec 2004) Konstfack
Birgit Friggebo, landshövding i Jönköping Operahögskolan i Stockholm
P-O Edin, professor emeritus (t o m dec 2004) Södertörns högskola
Per Risberg, f d VD Saab Combitech (t o m dec 2004) Högskolan i Jönköping

(Källa: Utbildningsdepartementet)

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023