Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Färre strandade förhandlingar

20 december, 2003
Universitetsläraren

Årets lokala löneförhandlingar har strandat vid Högskolan i Kalmar och vid Mälardalens högskola. Lokala förhandlingar som strandat fortsätter i lokal lönenämnd med opartisk ordförande.
Två strandningar i år mot sex förra året inom högskoleområdet.
Försvarshögskolan var en av de sex som strandade förra året. Förhandlingarna vid Försvarshögskolan fördes till och med vidare till central lönenämnd utan att parterna kunde enas. Det var andra året i rad som förhandlingarna strandade vid Försvarshögskolan.
Men i år lyckades SACO-S-föreningen och arbetsgivarsidan glädjande nog träffa avtal på egen hand. Således tredje gången gillt. Resultatet vid Försvarshögskolan innebär att lönerna höjs med i genomsnitt 3,84 procent från och med den 1 juli i år.
Vid Försvarshögskolan såväl som på andra håll har de lokala parterna ett gemensamt ansvar för att utjämna skillnader i löner mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Faktiska skillnader minskat
I en ännu opublicerad rapport visar Roger Vilhelmsson, Arbetsgivarverket, att de faktiska skillnaderna mellan statligt anställda kvinnor och män minskat mellan 1995 och 2002. Ett resultat som till stor del torde bero på att parterna i de lokala förhandlingarna tagit sitt gemensamma ansvar. Samtidigt kan en ökad lönedialog mellan chef och medarbetare också bidra till att osakliga löneskillna-der tas bort.
I en aktuell studie från SACO av Lena Granqvist och Håkan Regnér, studien refereras på annan plats i denna tidning (se sidan 20), hävdas bland annat att lönesamtalen lönar sig och då särskilt för kvinnorna.
Kanske är det så, men personligen tror jag att man skall vara försiktig med slutsatserna. Studien är resultatet av med-lemsenkäter och urval med ett tämligen omfattande bortfall. Det är önskvärt att studien kompletteras med en ordentlig bortfallsanalys.

Fackligt arbete lönar sig
Vilka är det som avstått från att svara? Vilken lön har de och vilket lönelyft har de fått med eller utan lönesamtal?
Tillsvidare bör vi nog nöja oss med att ett aktivt fackligt arbete inför och i löneförhandlingen alltid lönar sig. Det gäller oavsett om facket förhandlar eller om den enskilde medlemmen förhandlar. Och det är inte så illa.

BJÖRN BIRATH
ombudsman

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023