Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Doktorand ska få handledning minst två timmar i veckan

20 december, 2003
Universitetsläraren

Om regeringens mål om en fördubbling av antalet doktorander fram till år 2010 ska bli verklighet måste det finnas resurser för doktorandanställningar, handledare och lokaler med mera. Men innan någon ytterligare expansion kan komma ifråga måste dagens forskarstuderande ha drägliga och trygga villkor. SULF kräver därför att utbildningsbidragen återigen avskaffas och att eventuella stipendier omvandlas till doktorandanställningar. Därmed skulle förbundets krav på att alla doktorander ska ha en anställning kunna realiseras.
– Varje doktorand ska ha rätt till minst 80 timmars handledning per år, det vill säga i genomsnitt 2 timmar per vecka under terminstid.

Ingen konsekevensanalys
Det skriver SULF i ett ställningstagan-de, som antogs vid förbundsstyrelsens möte 28 november. Ställningstagandet togs mot bakgrund av regeringens planer på en ytterligare expansion av forskarutbildningen. Idag har regeringen ”inte tillstymmelse till konsekvensanalys” av det uppsatta målet, noterar förbundet.
Mer tid till forskning
Förbundsstyrelsen kräver också att professorerna måste få mycket mer tid till forskning. Enligt Högskoleverkets rapport Lärarundersökningen uppger professorerna att i snitt bara 19 procent av arbetstiden kan användas för forskning och utvecklingsarbete. Detta trots att professorerna har ett huvudansvar för forskningen.
– Det första de tvingas göra efter att i hård konkurrens ha fått sin professur eller ha befordrats efter gedigen meritering är att börja söka pengar till lön – den egna och till den forskningsgrupp som är nödvändig för att ett arbete ska kunna utföras.
SULF känner oro inför ”den förda politiken – eller möjligen bristen på förd politik, vilket går inte att avgöra”, men konsekvenserna är allvarliga.
– Forskningsresursernas krympande väcker stor oro i forskarsamhället, särskilt de minskade fakultetsmedlen.

Hot mot Sverige
Att i detta läge kraftigt öka antalet doktorander utan att göra någon konsekvensanalys är ett ”hot mot Sverige som forskarnation”.
– Det blir ju ohållbart och absurt om doktoranderna ska handledas av professorer som har små eller inga möjligheter att själva bedriva forskning.
Förbundsstyrelsens ställningstagande:
• SULF anser att samtliga professorer ska ägna minst 50 procent av sin arbetstid till forskning.
• SULF anser vidare att lektorer ska ägna minst 30 procent av sin arbetstid till forskning/kompetensutveckling.

ER

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023