Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Också universitetslärare ska ha trygg anställning

19 december, 2003
Universitetsläraren

De tidsbegränsat anställda enligt högskoleförordningen, HF, måste få samma anställningstrygghet som visstidsanställda enligt Lagen om anställningsskydd, LAS. Idag missgynnas HF-anställda, vilket får påtagliga konsekvenser för den enskilde. Det finns nämligen ett glapp mellan HF och LAS när det gäller skyddet för tidsbegränsade anställningar.
Det glappet måste elimineras krävde SULF vid en uppvaktning hos statssekreterare Agneta Bladh på utbildningsdepartementet i slutet av november.
– Förbundet har inget konkret förslag till hur bristerna rättstekniskt skall åtgärdas, men det torde väl inte möta några oöverstigliga hinder att i högskoleförordningen ange att tillämpliga bestämmelser i anställningsskyddslagen också skall gälla för den som är anställd med stöd av förordningen, framhölls i en skrivelse som förbundsdirektör Göran Blomqvist och förbundsjurist Thomas Kihlberg överlämnade till Agneta Bladh.
De gav även konkreta exempel på följderna för den enskilde. Exempelvis att den tidsbegränsade anställningen för en konstnärlig lärare vid Göteborgs universitet kunde avbrytas utan förvarning och att läraren gick miste om företrädesrätten till återanställning, bara för att läraren var anställd enligt HF. Hade LAS gällt hade arbetsgivaren aldrig kunnat göra så.

Ingen treårsgräns
I ett annat fall – vid Lunds universitet – kunde en vikarierande lärare, anställd enligt HF, inte få en tillsvidareanställning med stöd av den så kallade bortre vikariatsgränsen på tre år, som gäller för vikarier anställda enligt LAS. Arbetsgivaren medgav att läraren uppfyllt tidsgränsen enligt LAS och behörighetskraven enligt HF. Men eftersom kungö-relsekraven i HF enligt arbetsgivaren tog över omvandlingsregeln i LAS i detta fall blev läraren inte tillsvidareanställd. SULF har därför stämt Lunds universitet inför Arbetsdomstolen. Men målet är ännu inte avgjort.

Vill återkomma
vid mötet på utbildningsdepartementet betonade SUKF sammanfattningsvis:
– Det kan inte finnas något skäl till att just universitetslärare som är tidsbegränsat anställda med stöd av HF, skall missgynnas i förhållande till den arbetstagare som är visstidsanställd med stöd av LAS.
På departementet förstod man problemet och trodde inte att lagstiftaren haft för avsikt att missgynna universitetslärare. Den lagtekniska lösningen återstår dock och man ville återkomma, berättar Göran Blomqvist och Thomas Kihlberg.

ER

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023