Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nya löner för rektorer – och generaldirektörer

19 december, 2003
Universitetsläraren

Regeringen har fastställt lönerna för rektorer och generaldirektörer inom utbildningsområdet. De nya lönerna gäller retroaktivt från den 1 april 2002 eller från tillträdesdagen för de nyutnämnda.

Högskola/myndighet Månadslön

Karolinska institutet 90 000 ny
Högskoleverket 78 400
Linköpings universitet 78 000 ny
Vetenskapsrådet 76 300
Lunds universitet 76 000 ny
Uppsala universitet 76 000
Göteborgs universitet 75 000 ny
Kungl. Tekniska högskolan 74 000
Sveriges lantbruksuniversitet 74 000
Umeå universitet 73 500
Luleå tekniska universitet 72 500
Karlstads universitet 72 000
Örebro universitet 72 000
Växjö universitet 70 000 ny
Malardalens högskola 70 000 ny
Vinnova 70 000
Södertörns högskola 64 000 ny
Blekinge tekniska högskola 62 000
Malmö högskola 62 000 ny
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 62 000
Försvarshögskolan 61 300 ny
Högskolan i Kalmar 60 000
Högskolan i Skövde 59 500
Högskolan i Borås 58 500
Lärarhögskolan i Stockholm 58 000
Högskolan i Gävle 57 340
Högskolan i Halmstad 57 000
Högsk. I Trollhättan/Uddevalla 56 110 ny
Högskolan Kristianstad 56 000
Högskolan på Gotland 55 000 ny
Idrottshögskolan i Stockholm 54 060 ny
Konstfack 54 000 ny
Dramatiska institutet 52 250
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 50 535
Kungl. Konsthögskolan 49 100
Danshögskolan 47 600
Teaterhögskolan i Stockholm 46 000
Operahögskolan i Stockholm 45 600

Fotnot: Lärosäten för vilka befattningen som rektor är vakant anges inte tabellen. Stiftelsehögskolorna Chalmers, Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm fastställer lönerna lokalt genom respektive styrelse.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023