Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Flertalet högskolor klara med förhandlingar

19 december, 2003
Universitetsläraren

Flertalet högskolor är klara eller på god väg att bli klara med årets lokala löneförhandlingar.
Rapporterade förhandlingsresultat ligger mellan som lägst 3,3 procent (Dalarna) och som bäst 6 procent (Kristianstad). En svag ekonomi för Högskolan Dalarna och lågt relativt löneläge vid Högskolan Kristianstad förklarar de olika förhandlingsresultaten.
Vid flertalet lärosäten revideras lönerna per den 1 juli i år och revisionsperioden omfattar då 15 månader.
Men även i år kärvar det i de lokala förhandlingarna på en del håll. Förhandlingarna är till exempel strandade vid Högskolan i Kalmar. Nästa steg i Kalmar blir att förhandlingarna förs vidare i en lokal lönenämnd med opartisk ordförande.

Inte bara lönefrågor
Samtidigt som årets lokala förhandlingar är på väg att avslutas inleder SULF arbetet inför 2004 års förhandlingar om nytt centralt löneavtal. Under januari 2004 lämnar SULF förslag till yrkanden till förhandlingskartellen SACO-S.
Det är inte bara lönefrågorna som diskuterats inom förbundets förhandlings-delegation och styrelse. För SULFs medlemmar är arbetstidsregler, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och trygghetsfrågor viktiga frågor som förbundet avser föra vidare till SACO-S. Förhandlingsordningen vid oenighet i lokala löneförhandlingar behöver också ses över och skärpas.
Det nuvarande centrala avtalet för statligt anställda löper ut den 30 september 2004. Förhandlingarna med Arbetsgivarverket inleds sannolikt vid sommartid nästa år.

BJÖRN BIRATH
ombudsman

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023