Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

19 december, 2003
Universitetsläraren

Jag har haft förmånen av att få deltaga i ett antal betygsnämnder för bedömning av doktorsavhandlingar i arkeologi och närliggande ämnen och det är erfarenheter från denna verksamhet som fått mig att fatta pennan.
En betygsnämnd är tillsatt av fakulteten för att avgöra om en avhandling skall anses godkänd eller ej. I de fall jag medverkat har den färdigtryckta avhandlingen översänts ett antal veckor före disputationen. Tanken är förstås att man skall kunna läsa på och vara väl förberedd för sin insats.
Efter disputationsakten sammanträder betygsnämnden och diskuterar avhandlingen. När en lämplig tidsrymd passerat är det så dags att meddela den församlade massan av studiekamrater, lärare, släkt och vänner att avhandlingen blivit godkänd, varvid alla pliktskyldigast uttrycker sin lättnad. Om avhandlingen istället blivit fälld, skulle det uppstått en olidlig situation, för författaren, hans familj, handledaren, institutionen, fakulteten och rent av för universitetet. Jag har heller aldrig varit med om att det inträffat och jag skulle tro att det sällan förekommer.

DE SOM SITTER I NÄMNDEN har valts ut för sina specifika kvalifikationer och i nämndens diskussion deltar också opponenten som lagt ner stort arbete på att nagelfara avhandlingen. Den kommer aldrig mer att granskas av en så kvalificerad grupp och ändå är uppgiften bara att fria eller fälla, något som i praktiken redan skett innan avhandlingen trycktes.
Mot den bakgrunden är arbetet i betygsnämnden lätt att uppfatta som en meningslös formalitet. Denna slentrianmässiga praxis är, enligt min mening, skadlig för tilltron till systemet men också orättvis både mot författaren och den församlade sakkunskapen.
Om betygsnämnden istället fick i uppdrag att värdera avhandlingen, förslagsvis med den gängse trestegsskalan, ”godkänd”, ”väl godkänd” och ”mycket väl godkänd”, skulle man ta till vara betygsnämndens unika kompetens och ge respondenten en värdigare behandling och dessutom skulle arbetet i betygsnämnden få en större betydelse.
Jag skall erkänna att det ibland känts mycket frustrerande att betygsmässigt jämställa kreativa, nyskapande avhandlingar med sådana som med knapp nöd klarat ribban.

GUSTAF TROTZIG
F.D. ADJUNGERAD PROFESSOR I ARKEOLOGI
VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023