Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

17 december, 2003
Universitetsläraren

September, nya studenter, alltid trevliga att arbeta och vara tillsammans med. Men hur länge ska sveket mot dem få fortsätta, det vill säga hur länge till måste kurser och tentor göras allt enklare för att de ska klara sig och för att inte genom-strömningen ska bli så katastrofal att sveket blir uppenbart. (Lätt-rättade tentor, förvisso!)
Hur länge till ska allsköns andra potemkinkulisser få dölja en verklighet, endast lätt parodierad beträffande matematiken i skämttidningen Strix: ”Sju av fem underkänns”
• Hur länge till ska man kunna slöa sig genom gymnasiet och ändå få G?
• Hur länge till ska elever lära sig ”söka kunskap” utan att få?
• Hur länge till är ”kvalitetssäkring” bara ett patetiskt kvitto på kvalitetssänkning?
• Hur länge till ska vi behöva stå ut med det pinsamma svamlet om att studenter-na kan lika mycket som förr?
• Hur länge till skall man kunna komma in på vilken linje som helst utan att an-stränga sig?
• Hur länge till ska man få experimentera med gymnasiet?
• Hur länge till ska lärares status få vara så låg att man kan riskera kallas hora vid tillsägelse av någon slyngel?!
• Hur länge till ska man försöka lura i oss att inflytande på skåpmålning, Internet med egen laptop, korta pass (eller långa, det skiftar) och för säkerhets skull ännu mer pengar löser de grundläggande problemen?
• Hur länge till ska elever med problem få sättas i en skola utan krav på ordning?
• Hur länge till ska gymnasister tas på allvar när de talar om betygsstress och job-bar halvtid på ICA, förutom fotbollen, jazzbaletten, etcetera, etcetera?
• Hur länge till ska sociopsykologiskt dösnack få ersätta raka krav på gott upp-förande, närvaro och ordentligt arbete?
• Hur länge till ska skolan få ledas av drömmare, långt borta i en förlegad ideolo-gis djupsömn?
• Hur länge till…

ARNE SIKÖ
ADJUNKT, HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023