Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Universitetslärarstämma för hela lärarkollektivet

14 december, 2003
Universitetsläraren

I mitten av oktober hålls Universitetslärarstämman i Stockholm. Syftet är att ställa olika aspekter på lärarrollen i blixtbelysning och diskutera frågor som är gemensamma för hela lärarkollektivet och lyfta fram goda exempel.
En av initiativtagarna bakom stämman är Elinor Edvardsson-Stiwne, universitetslektor i pedagogik i Linköping.
Vilka förväntningar har du på denna den andra Universitetslärarstämman?
– Planeringen av stämman pågår för fullt. Vi har lyckats få till stånd ett mycket spännande program och entusiastiska inledare till varje seminarium. Jag förväntar mig livliga samtal och debatter om universitetslärarnas arbetssituation där lärare från olika högskolor, institutioner och ämnen kan dela de gemensamma erfarenheterna av att vara universitetslärare, säger hon.

Få igång samtal
Vad blir annorlunda jämfört med den första stämman?
– Vi arbetar ju mycket för att få till stånd seminarier där samtalet mellan deltagarna kommer igång, så att det inte blir för mycket av traditionella presentationer eller små föreläsningar. Betydelsen av att få tillfälle att diskutera och presentera såväl goda som dåliga exempel var något man saknade förra stämman. Den här gången kommer vi att ha seminarieledare som aktivt bjuder in deltagarna till samtal och vi har lagt tid mellan sessionerna så att man skall hinna prata med varandra under kaffe och lunchpauserna.
– Denna gång har vi också satsat på musik och teater inslag i programmet och personligen ser jag fram emot att se hur Stockholms Improvisationsteater lyckas gestalta stämmans tema och få till stånd en dialog med publiken.

De som har svårast
Elinor Edvardsson-Stiwne hoppas att många lärare ska kunna delta.
– Vi vet att ett stort problem med sådana här arrangemang är att den målgrupp vi helst vill nå, universitetslärare som står mitt uppe i undervisning, examination med mera, också är de som har svårast att få, eller ta sig tiden till detta, och om de har tid så har de svårt att få ekonomisk support från sin institution.
– Vi hoppas verkligen att prefekter och studierektorer uppmuntrar och stöttar sina anställda, så att de ges möjligheten att delta. Det är ett bra tillfälle att skapa kontakter över gränser och att få pedagogisk kompetensutveckling. Man behöver ju inte vara medlem i SULF för att delta, det är bara det att SULF subventionerar konferensavgiften för sina medlemmar.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023