Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Europeisk forskning får snart egna riktlinjer

14 december, 2003
Universitetsläraren

Planerna på ett europeiskt forskningsrådssystem avancerar. Den expertgrupp som tillsatts för att dra upp riktlinjerna för en gemensam europeisk forskningspolitik har hållit tidtabellen. I mitten av december avser gruppen att lägga fram sitt förslag inför EU.

Expertgruppens huvudsekreterare Dan Brändström, vd för Riksbankens jubi- leumsfond, är påtagligt nöjd när vi träf far honom samma dag han kommit hem från Madrid, där gruppens tredje och hittills viktigaste möte hållits.
– Jag måste säga att jag är väldigt lycklig över att vi i arbetsgruppen är så eniga om tagen, säger han.
Experterna går inte in på detaljer, utan lägger fram ett principförslag om syftet med forskningspolitiken, hur man ska arbeta och hur systemet ska styras, i vid mening.

Inget byråkratiprogram
Stor enighet råder om att det kommande europeiska rådet ska vara forskarstyrt. Det ska inte bli något slags byråkratiprogram.
– Detta är oerhört viktigt. Forskarna i Europa är verkligt dödsless på EU-byråkratin. Vår uppläggning är att ansökningar ska bedömas av andra forskare och utnyttja så kallad peer review som forskare i världen är vana vid, poängterar Brändström.
Enig är gruppen också om att det framför allt är grundforskningen som behöver stöd, det sades också i direktiven för arbetet.
– Det är en svaghet att Europa egentligen inte har något sådant stöd. Det som behövs, om målet från Lissabon och Barcelona ska kunna nås, är en verkligt kraftfull satsning på forskningsprogram som enskilda länder inte ensamma kan klara av. Under de närmaste tio åren måste vi rekrytera unga forskare i en omfattning som vi väl aldrig sett förut. Det är viktigt, inte bara för universiteten, utan också för industrin.
I Lissabon satte EU:s stats- och regeringschefer upp målet att Europa till år 2010 skulle vara en av världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomier. I det så kallade sjätte ramprogrammet är målet att varje land ska satsa minst 3 procent av BNP på forskning. Sverige gör det redan, men genomsnittet inom EU är inte högre än 1,9 procent.

Svårigheter på vägen
Expertgruppen kommer att lägga fram sitt förslag inför arbetet med EU:s sjunde ramprogram. Då får politikerna chans att visa om det antagna målet för Europas forskningspolitik var något mer än prat.
– Det uppstår naturligtvis alltid svårigheter på vägen, svarar Dan Brändström på en fråga om vilka besvärligheter han väntar sig.
– En fråga är hur uppdelningen ska göras inom ramprogrammets ram. För oss är det viktigt att forskningsprogrammet bryts ut och blir en självständig del.
Relationen mellan de europeiska och de nationella forskningsråden kan möjligen vålla problem.
– Man kan mycket väl tänka sig att vissa program är så attraktiva att nationella forskningsråd vill haka på och delta, och bidra med egna pengar på topp. Men vår uppfattning är att det är EU-pengar som ska finansiera forskningen på europa-nivå.

Rädsla bland forskare
Dan Brändström gissar att det finns en rädsla bland forskare i EU-länderna för att nationella anslag kommer att styras över till EU och minska i hemländerna.
– Men så får det inte bli. Då uppfyller politikerna inte målet från Lissabon. Då blir beslutet kontraproduktivt. De pengar som exempelvis Sverige har i de egna forskningsråden behövs för att upprätthålla kvaliteten. Tillskottet ska användas för att åstadkomma något utöver det vanliga, något som landet ensamt inte har råd med.
Det var under Sveriges ordförandeskap som debatten om en gemensam europeisk forskningspolitik drogs igång. Danmark drev frågan vidare under sitt ordförandeskap och tillsatte gruppen. Sverige är väl representerat. Dan Brändström är, som sagt, huvudsekreterare, planeringschefen Olle Edqvist biträdande sekreterare och Kerstin Herodes från Vinnova sekreterare. Ordförande är den spanske professorn Federico Major, förut chef för Unesco.

Holland klubbar
Expertgruppen kommer att lägga fram sitt förslag i skiftet mellan Italiens och Irlands ordförandeperioder. Därför hålls nästa möte i Dublin. Går allt som det ska blir det Holland som klubbar beslutet.
– Vi är också måna om att hålla kontakt med universitet och industri under processens gång, säger Brändström.
Ett möte med representanter för storföretag inom Europa hölls tidigare denna månad, i oktober är det European University Association som ska informeras. Den 14 oktober möter gruppen i Bryssel de kontaktpersoner som ministerierna i alla EU-länder utsett.
Synpunkter hoppas gruppen också få in via sin egen hemsida :www.erc.expertgroup.org
– Vi jobbar hårt. Men nu brinner det i knutarna, säger Dan Brändström, som denna dag har mellanlandat i Stockholm för att gå på kungamiddag. Tidigt nästa morgon ska han flyga till Rom för att avveckla sitt ordförandeskap i Haag-klubben, en sammanslutning av 30 forskningsstiftelser.
Inte ens Dan Brändström hinner med allt.

KERSTIN KÅLL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023