Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Konsekvensanalyser genomförs på SLU

13 december, 2003
Universitetsläraren

Ledningen för SLU håller med om att det behövs konsekvensanalyser inför en organisationsförändring från 1 januari, framgår av ett brev till Arbetsmiljöverket.
Förslaget till ny fakultetsstruktur, som bygger på ortsbundna fakulteter, har kritiserats hårt.
I våras framhöll SULF/SACO-S att en ny fakultetsstruktur inte kan genomföras förrän det gjorts en ordentlig konsekvensanalys.

Ställer krav
Efter två besök på plats i juni konstaterade Arbetsmiljöverket (AV) i ett inspek-tionsmeddelande till SLU, daterat 3 juli, att det behövs konsekvensbedömningar inför förändringar av verksamheten.
Arbetsmiljöverket ställer krav:
– Ni ska se till att rutiner finns för att genomföra konsekvensbedömning från arbetsmiljösynpunkt när ändringar i verksamheten planeras. Ni ska även förvissa Er om att konsekvensbedömningen genomförs.
Verket tillägger att ”bedömningen ska gälla om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall till följd av för stor arbetsmängd, oklara förväntningar på arbetsinsats, olämplig arbetstidsförläggning, olämpliga arbetsställningar, trånga lokaler eller ventilation osv.”

Skriftlig handlingsplan
Konsekvensbedömning och handlingsplan ska vara skriftliga. Verket förutsätter att skyddsombudet får tillfälle att delta vid planering av åtgärder.
SLU:s rektor Ann-Christin Bylund och personalchef Thomas Persson svarar i ett brev daterat 1 september och avslutar med orden:
– SLU ser sammanfattningsvis positivt på Arbetsmiljöverkets inspektions-meddelande och ser fram emot att införa ett tydligare krav på konsekvensanalyser i planerings- och beslutsprocessen vid SLU. De fackliga organisationerna är informerade om SLU:s ställningstagande i denna fråga.

Lyser med sin frånvaro
Men SACO/SLU invänder, på sin hemsida, att ”sanningen är att vi delgivits brevet samt haft en kortare diskussion i samband med det. Någon dialog eller skriftliga planer och konsekvensanalyser som bland annat tas upp i AV-skrivelsen lyser fortfarande med sin frånvaro.”
– SACO:s förhoppning är att AV inte bara arkiverar svaret utan gör regelbundna uppföljningar på minst halvårsbasis för att se till att de utlovade åtgärderna verkligen genomförs.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023