Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Doktorander måste bevaka rättigheter

13 december, 2003
Universitetsläraren

Doktorander riskerar att inte få den hjälp de enligt trygghetsavtalet har rätt till när de förlorar jobbet.
– De måste känna till reglerna och ofta själv påtala dem för att få rätt villkor, säger ombudsman Robert Andersson på SULF.

Många ser inte på doktoranderna som anställda utan som studenter.
–Tyvärr förekommer felaktig information att inte doktorander med tjänst räknas som anställda, men i avtalet finns inga undantag för doktorander, säger Robert Andersson.
Han slår fast att det inte är någon tvekan om att en doktorandtjänst räknas som vilken annan tidsbegränsad anställning som helst.
– Får man annan information av sin arbetsgivare gäller det att veta sin rätt och stå på sig, fortsätter han.
Doktorander har däremot inte lika bra villkor som tillsvidareanställda. Men de är inte rättslösa. Enligt trygghetsavtalet går Trygghetsstiftelsen, TSN, in om de mister sin tjänst.

Minst fem år
Förutsättningen för att trygghetsavtalet ska gälla en doktorand, eller någon annan som har en tidsbegränsad tjänst, är att han eller hon har varit anställd vid en statlig myndighet i minst fem år. Det behöver inte vara samma tjänst hela tiden och inte heller samma myndighet men anställningarna ska hänga ihop.
Inte mer än cirka en veckas uppehåll accepteras mellan de olika jobben.
Observera att doktoranden inte behöver bli uppsagd från sin tjänst utan det räcker att inte få förlängt förordnande.
Utbildningsbidrag och stipendier räknas inte som anställning. Däremot räknas till exempel assistenttjänster parallellt med forskarstudierna och även tjänstledighet från en anställning, som föräldraledighet och värnplikt.
Också sjukskrivning räknas in i anställningstiden.

Rätt till utfyllnad
Trygghetsavtalet ger rätt till utfyllnad av a-kassan med ersättning upp till 80 procent av full lön i 132 dagar.
Under de första 100 ersättningsdagarna träder trygghetsavtalet in vid en lön över 20 075 kronor per månad. Efter de första 100 dagarna är taket i a-kassan lägre,
18 700 kronor, och då fylls ersättningen på från den nivån upp till 80 procent av den tidigare lönen.
– En del doktorander tjänar tyvärr inte så mycket över taket i a-kassan. Men
ibland har ju en före detta doktorand efter disputationen ett tidsbegränsat förordnande som till exempel lärare med högre lön och då beräknas ersättningen utifrån den högre lönen.
Dessutom ger avtalet rätt till hjälp för att få nytt arbete, exempelvis kompletterande utbildning, starta-eget-stöd och ersättning för resor och andra kostnader när man söker jobb.
Den som har en tidsbegränsad anställning och inte får förlängt förordnande måste vara aktiv. Vet man med sig att man uppfyller villkoren ska man kontakta den myndighet man sist var anställd på och se till att man blir anmäld till Trygghetsstiftelsen, alternativt eller samtidigt ta kontakt med sin fackliga representant.
– Det är bra om doktoranden själv agerar och tar kontakt med Trygghetsstiftelsen, säger Robert Andersson.
– Skulle det uppstå en tvist får vi i SULF komma in och trycka på.
Men han menar att det inte borde bli några problem eftersom det inte är högskolan som betalar mer än indirekt, utan Trygghetsstiftelsen.

Inkomstförsäkring ett alternativ
Ett bekymmer är att många doktorander börjat sina forskarstudier med enbart stipendier, utbildningsbidrag eller till och med studielån för att först senare få anställning. Då har de ofta mycket långt till fem års anställning när de disputerat.
– För den som räknar med att det finns risk att bli arbetslös innan de uppnått fem års tidsbegränsad anställning på en statlig myndighet är ett alternativ att lösa SACO:s inkomstförsäkring, säger Robert Andersson.
Inkomstförsäkringen måste lösas 18 månader innan man blir arbetslös och den ger samma ersättningsnivå som trygghetsavtalet i 240 dagar fast med 20 dagars karenstid.
Den som går över femårsgränsen innan han eller hon mister sin tjänst kan utnytt-ja antingen trygghetsavtalet eller inkomstförsäkringen.

PER-OLOF ELIASSON

Fotnot: Mer information finns på SULF:s hemsida, www.sulf.se
samt www.tsn.se och www.inkomstforsakring.com.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023