Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Författarskola i Lund: ”Det handlar om att ge järnet”

1 december, 2003
Universitetsläraren

Björn Larsson är professor i franska vid Lunds universitet. Han är också framgångsrik författare med en rad böcker bakom sig. Det var Björn Larsson som fick idén till Författarskolan i Lund.

Skrivandet är den enda konstart som inte haft någon högre utbildning. Det har funnits en skepsis bland akademiker för att utbilda författare. Det förvånade mig, säger Björn Larsson.
I USA är det annorlunda. Många framgångsrika författare där har en akademisk utbildningsbakgrund för yrket. Inte sällan är det också framgångsrika författare som är knutna till utbildningarna, som till exempel Nobelpristagaren Toni Morrison. De akademiska inslagen i utbildningen är också viktiga inslag i Författarskolan i Lund.
– Vi vill självklart utnyttja all möjlig kompetens som finns här, säger Björn Larsson.
Författarskolan är ett samarbete mellan flera institutioner med litterär och språklig inriktning. Björn Larsson kommer till exempel från institutionen för romanska språk.
Andra inblandade institutioner är institutionerna för engelska, nordiska språk och litteraturvetenskap. Författarskolan tillhör formellt nordiska språk.
Flera av lärarna har en litterär produktion bakom sig. Lars-Håkan Svensson från engelska institutionen är poet och Johan Stenström är knuten till litteratur-vetenskap och medförfattare till Den Svenska Sångboken.

Aktiva författare
Aktiva författare och skribenter knyts också till utbildningen och föreläser eller undervisar. Tommy Olofsson är poet och kritiker, Sigrid Combüchen är författare och kritiker liksom Stewe Claeson som gjorde succé som föreläsare.
Författaren och skribenten Jan Sigurd undervisar bland annat i drama. Oscar Hemer och Karin Wahlberg är ytterligare ett par namn bland de externa skrivarspecialisterna.
Även framgångsrika författare från andra institutioner är föreläsare som fysikprofessorn Bodil Jönsson, idéhistorikern Svante Nordin och historie-professorn Dick Harrison.

Skriva fritt
Först tänkte man ha en tyngdpunkt mot utbildning i att skriva facklitteratur. Där finns ju ett stort fält med många möjligheter. Men tyngdpunkten har alltmer förskjutits mot skönlitterärt skrivande på grund av att de flesta studenterna är intresserade av det.
– Skrivandet är en sorts folkrörelse i Sverige, säger Björn Larsson. Det finns hundratusentals svenskar som skriver för skrivbordslådan. Några vågar ta steget att skicka manus till ett förlag.
Det är målet med Författarskolan i Lund. Utbildningen är tvåårig och på 80-poängsnivån ska slutresultatet vara ett färdigt bokmanus. Av de 38 som togs in vid första intagningen är nu 30 i gång med att putsa på sina manus.
Inträdeskravet för utbildningen är minst 60 poäng i valfritt akademiskt ämne eller ”livserfarenhet”. Med det menas att det gått minst fem år efter gymnasiet, vilket innebär att studenten ska vara minst 24 år. Alla åldrar är representerade bland studenterna. Åldersspridningen är över 30 år och några har många års yrkesarbete bakom sig.
Gemensamt är drömmen om skrivandet, att bli författare, och tron att man har något att berätta för andra. Flera av de som togs in i första kullen och alltså har ett år bakom sig, har redan kontakt med förlag, två har gett ut barnböcker och de flesta har gått en rad skrivarkurser.
Det finns ett praktiskt inträdesprov i form av ett skrivprov och en uppsats där studenten berättar om sig själv och sitt liv. Sex personer läser och bedömer uppsatsen.
– Hittills har vi haft en samsyn, berättar Björn Larsson.
Självklart ska den blivande författaren kunna skriva god svenska men det krävs också en stil, en ”röst” som Björn Larsson säger för att bli antagen.

Hårt arbete
Sen måste man inse att det handlar om att ”ge järnet”. Det är ett hårt arbete att bli författare. Det kräver koncentration och målmedvetenhet för att lyckas. Inte som Björn Larsson en gång själv trodde om författardrömmen – att sitta vid ett kafébord i Paris och skriva. Han fick tänka om och lyckades. Nu har han en rad böcker bakom sig. I flera böcker finns en röd tråd. Segling spelar en roll i berättelserna.
Björn Larsson är en passionerad seglare. När den här intervjun görs rustar han båten för sommarens segling från Gilleleje på Själland där han bor.
Bristen på högre utbildning för blivande författare var ett av skälen till att starta utbildningen i Lund. Det fanns andra skäl, enligt Björn Larsson.
Ett var att locka fler studenter att läsa språk. Författarskolan var i det avseendet en bra strategi. Det är tre sökande på varje plats. Få av studenterna har en dröm om en akademisk karriär. Drömmen är att bli författare.
Den första kullen av författarstudenter är mycket nöjda med kursen. Det berättar Johan Stenström som är den som administrativt håller i skolan.
Johan Stenström är doktor i litteratur och disputerade på Harry Martinssons Aniara. När vi träffar honom på litteraturvetenskapliga institutionen i Lund är han sysselsatt med att tvätta manuset till en ny utgåva av Den Svenska Sångboken.

Många lärare
Av 38 som togs in är 30 kvar efter två terminer. De yngsta är några år över 20, den äldste är lite över 60. En stor del har en yrkeskarriär bakom sig. En är advokat och ganska många är lärare. En VD från ett större företag hann inte med både jobbet och kursen och tillhör dem som har hoppat av.
– Det är en krävande kurs som ska bedrivas som heltidsstudier men det finns ju alltid människor som hinner med mer än andra, säger Johan Stenström.
Kvinnorna dominerar i kursen, de är dubbelt så många som männen.
Skrivandet är självklart den dominerande uppgiften. Eftersom det inte är undervisning varje dag så sker en del av skrivandet hemma och man har kontakt över mejl.

Kontakt med förlag
Några togs från början in för att de ville skriva facklitteratur men det skönlitterära skrivandet har dominerat det första året. I kursen ingår också att lära sig ta kontakt med förlag, att marknadsföra sig som författare. Det avsnittet kommer sist och pågår i tre veckor.
Nu har en ny grupp antagits. Den består av 30 personer.
– Första gången tog vi i lite extra eftersom vi inte visste hur det skulle gå eller vad som skulle krävas av oss, säger Johan Stenström.
Ännu fler aktiva författare kommer att anlitas i undervisningen. Johan Stenström tror att kursen kommer att leva kvar.
– Så länge det finns studenter som söker.
Vad händer med dem som inte blir författare? Alla drömmer inte om att bli författare även om de flesta gör det. De får, om de fortsätter studierna, 80 akademiska poäng i en fil magexamen och söker andra yrkesvägar.

JAN THORSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023