Bevakar högskolan
Bevakar högskolan
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Stämma sa ja till två SULF-motioner

1 november, 2003
Universitetsläraren

Två av tre SULF-motioner bifölls vid AEA:s föreningsstämma i juni.
Det gäller förslagen om att företagsfientliga regler avskaffas och att man förändrar ny praxis som innebär att längre studieuppehåll inte ger rätt till a-kassa.
Motionen om att höja den övre åldersgränsen för medlemskap i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, avslogs.

Första på fyra år
Vid ett AEA-styrelsemöte i slutet av augusti ska man lägga upp en strategi för att påverka regeringen, berättar Anders Edward, föreståndare för AEA.
Han uppskattar SULF:s engagemang.
– Det är första gången på fyra år som vi fått motioner till stämman.
I år lämnade även Läkarförbundet en motion, som också bifölls, och som gällde en justering av stadgarna.
Vid stämman invaldes SULF:s förbundsdirektör Göran Blomqvist i AEA:s styrelse, där han blev suppleant.
Universitetsläraren har beskrivit problematiken bakom SULF-motionerna i nr 18/2002, nr 20/2002, nr 2/2003 och nr 4/2003.

ER

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023