Stämma sa ja till två SULF-motioner

Två av tre SULF-motioner bifölls vid AEA:s föreningsstämma i juni.
Det gäller förslagen om att företagsfientliga regler avskaffas och att man förändrar ny praxis som innebär att längre studieuppehåll inte ger rätt till a-kassa.
Motionen om att höja den övre åldersgränsen för medlemskap i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, avslogs.

Första på fyra år
Vid ett AEA-styrelsemöte i slutet av augusti ska man lägga upp en strategi för att påverka regeringen, berättar Anders Edward, föreståndare för AEA.
Han uppskattar SULF:s engagemang.
– Det är första gången på fyra år som vi fått motioner till stämman.
I år lämnade även Läkarförbundet en motion, som också bifölls, och som gällde en justering av stadgarna.
Vid stämman invaldes SULF:s förbundsdirektör Göran Blomqvist i AEA:s styrelse, där han blev suppleant.
Universitetsläraren har beskrivit problematiken bakom SULF-motionerna i nr 18/2002, nr 20/2002, nr 2/2003 och nr 4/2003.

ER


Kategorier: Arkiv