Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Elitsatsning i Haninge på idrott och högskola

1 november, 2003
Universitetsläraren

Sverige finns 65 riksidrottsgymnasier, där cirka 1 500 av landets bästa juniorer i olika idrotter studerar. När ungdomarna lämnar gymnasiet har de inte längre någon naturlig plattform, där de kan förena studier och idrott.
En stor elitsatsning i Haninge i södra Storstockholm ska ändra på detta. Intressenterna bakom projektet vill göra det möjligt att både bli akademiker och olympisk guldmedaljör…

Bakom projektet står Södertörns högskola, KTH Syd och Karolinska Institutet, samt Haninge kommun, Stockholmsidrotten och några av idrottens specialförbund. Lärosätena på Södertörn kan tillsammans erbjuda elitidrottarna ett stort kursutbud inom naturvetenskap och humaniora. Ett 10-tal elitidrottare börjar sina studier i höst.
– Ungefär 120 svenska elitidrottare studerar idag på stipendium vid amerikanska universitet, berättar Willy Berggren med ett mångårigt förflutet som friidrottstränare.
Han är också projektledare för elitsatsningen Campus Haninge.
– 75 procent av dessa ungdomar lägger av med idrotten efter sin examen. Ibland tar karriären ett tragiskt och abrupt slut. Tränarna bryr sig föga om individen, utan ser bara till universitetets idrottsliga framgångar. USA är en utpräglad pres-tationskultur, medan vi har en föreningskultur i Sverige. De amerikanska tränarna driver därför adepterna så hårt att många blir utbrända eller långtidsska-dade. Men vi ska ta till oss det bästa från den amerikanska universitetsidrotten, som stått modell för Campus Haninge.

Säkerställa återväxten
Många ungdomar slutar med sin idrott redan under gymnasieåren.
– Det hoppas vi kunna motverka genom vår satsning, säger Willy Berggren.
– Samtidigt kan vi säkerställa återväx-ten inom svensk elitidrott; det idrottsunder många pratar om idag är inget självspelande piano utan måste vårdas. Vi kommer också att delta i ett internationellt utbyte av idrottsstudenter inom ramen för ett EU-projekt.

Idrottsmedicinsk mentor
Varje student får en idrottsmedicinsk mentor, fri tillgång till fysiologiska tester och en studievägledare. Studievägledaren ska hjälpa till med att välja ett passande studieprogram och att lägga upp studierna, så att de kan förenas med de två dagliga träningspass som är elitidrottarens normaldos. Ett tränarteam – det bästa som står att uppbringa – kommer att knytas till varje idrottsgren.
– Campus Haninge kan också bidra till integrationen, menar Willy Berggren.
– Det finns många idrottstalanger bland invandrarna och Södertörn har generellt sett en stor andel studenter av utländsk härkomst. Högskolan har hittills haft ett kollektivt synsätt. Vi vill synliggöra individen och hjälpa ungdomarna att förverkliga sig själva.

Landslagsklass ett måste
Utbildningen står öppen för idrottsmän/kvinnor från hela landet, som utövar en sport, vars specialförbund är medlem i Riksidrottsförbundet. Antagningskraven är mycket höga.
– Man måste hålla landslagsklass i sin disciplin och helst också ha internationella meriter, framhåller Willy Berggren. Alla måste självklart också klara högskolans generella intagningskrav. Den slutgiltiga gallringen görs av ett idrottsråd med representanter från specialidrottsförbunden .
Långt ifrån alla elitidrottsmän skaffar sig en akademisk yrkesutbildning.
– Målet är att nästan alla ska göra det i framtiden, säger Willy Berggren. Då har de något att falla tillbaka på när idrottskarriären är över; alla blir ju inte miljonärer på sin sport.
– Målmedvetenhet och fasta rutiner är ett måste för att nå idrottsliga framgångar och värdefulla egenskaper även när man pluggar på högskolan. För att kunna hålla en hög internationell nivå på den svenska idrotten måste det finnas stipen-diemöjligheter, precis som i andra länder. Vi ägnar därför mycken möda åt att hitta en lösning på stipendiefrågan. Idag måste elitidrottarna, liksom andra studenter, ta studielån och ibland jobba extra för att klara sin ekonomi.

1 000 nya lägenheter
Det finns planer på att bygga 1 000 nya studentlägenheter och skapa en campusmiljö med alla tänkbara faciliteter.
– Idrottsstudenterna får förtur till lägenheterna och fritt tillträde till de många idrottsanläggningar som finns i Haninge, berättar Willy Berggren.
– Befintliga anläggningar kommer att renoveras och det blir också viss nybyggnation. Finansieringen sker initialt med kommunala medel. Om tio år ska det förhoppningsvis finnas ett Haninge Stadion, en multiarena av olympisk klass. För att kunna förverkliga denna vision krävs både statliga medel och sponsring från näringslivet.
– Vi välkomnar den spännande fram-tidssatsningen, säger Per Nilsson, rektor för Idrottshögskolan i Stockholm.
– Idrottshögskolan ingår inte i projektet eftersom vi inte finns i Haninge, men vi kommer att stötta det på olika sätt. Det finns liknande satsningar i bland annat Falun, Växjö och Umeå, men Haninge är först i Stockholmsområdet med att på ett strukturerat sätt hjälpa ungdomar att kombinera högskolestudier med träning på elitnivå, utan att de behöver åka utomlands.

Ett lyft för alla
Inge Jovik, prefekt på KTH Syd, har både varit medeldistanslöpare och elittränare:
– Satsningen kan bli ett lyft för alla på campusen genom att vi får hit studenter som är målmedvetna och professionella i allt de företar sig. Jag hoppas att deras attityder kommer att smitta av sig på omgivningen. Kanske kan också elitidrottar-nas tränare och andra experter hålla seminarier om till exempel kost, motion och mental träning. Det är värdefull kunskap för oss alla.
Sofie Eklund,19 år, är Sveriges bästa medeldistanslöpare i sin åldersgrupp och tävlar för IFK Tumba. Hon har gjort 4.37 på 1 500 meter och 2.12 på 800 meter.
– Jag hade tänkt börja på Södertörns högskola i höst men jag ska operera ett knä och skjuter kanske på studierna ett år, säger Sofie.
– Jag funderar på att bli journalist men har ännu inte bestämt mig. Det är jättebra att kunna förena högskolestudier med min löparkarriär, utan att någondera blir lidande och att kunna göra det hemma i Sverige.

CLAES-GÖRAN HANBERG

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023