Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Drabbade skolforskare fick nya besked

1 november, 2003
Universitetsläraren

Nya besked innebär att de flesta forskare inom skolområdet, vilkas projekt var allvarligt hotade från 1 juli, kan fortsätta sin forskning.
Det var i våras ett 70-tal doktorander och drygt ett 20-tal disputerade forskare drabbades, då Myndigheten för skolutveckling tvingades dra in forskningsmedel från 1 juli, som en följd av regeringens regleringsbrev i maj (se UL nr 10).
En ändring i regleringsbrevet i början av juli har förändrat situationen:
– Vi får nu, i motsats till tidigare beslut, använda medel för både doktorandernas forskning och sådana projekt som disputerade forskare har påbörjat, säger Mats Ekholm, generaldirektör på Myndigheten för skolutveckling.
– Men det innebär att 6–7 disputerade forskare, som är i ett mycket tidigt skede av sina projekt, måste vända sig till Utbildningsvetenskapliga kommittén och i konkurrens med andra forskare ansöka om medel för sin forskning.

Kan fortsätta
Regeringen hänvisade i våras till Utbildningsvetenskapliga kommittén för att lösa problemet med stoppad skolforskning finansierad av Myndigheten för skolutveckling. Men kommittén konstaterade vid sitt möte 10 juni att det inte var möjligt att ändra i den egna planeringen för att bistå den utsatta skolforsk-ningen.
De nya beskeden från regeringen betyder att doktoranderna kan fortsätta sin forskning till årets slut och kanske även nästa år, efter omdisponeringar av budgeten för Myndigheten för skolutveckling, samt att disputerade forskare som börjat på projekt kan fullfölja dem.
– Det är bra, kommenterar Mats Ekholm.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023