Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debattsvar

1 oktober, 2003
Universitetsläraren

Vi har strängt taget inte mycket att tillägga utöver vad vi anförde i vårt förra svar till Ulf Ekenberg. Vad gäller förbundsstyrelsens ställningstagande den 16 oktober 1998, hänvisar vi till SULF:s skrift Befordran av lärare i högskolan, där de kvantitativa realiteterna ingående redovisas och diskuteras. Utgångspunkten för förbundsstyrelsens ställningstagande var de beräkningar av antalet professorer som hade gjorts av Högskollärarutredningen (s. 6).
Någon vacklan, ”stafettpolitik”, bagatellisering eller svek ifråga till exempel om finansieringen av reformen från SULF:s sida har det inte varit fråga om. Tvärtom har SULF tidigast och tydligast protesterat mot och återkommande påtalat regeringens och riksdagens bristande ansvarstagande för den viktiga tjänste-reformen. I dessa stycken visar Ekenberg prov på ren osaklighet eller okunnighet.

HÖGSKOLEVERKETS NYLIGEN framlagda årsrapport talar om 3 803 individer vilka har en anställning som professor. Frågorna, som Ekenberg diskuterar med stor detaljrikedom, är dels med vilket år den-na siffra ska jämföras då man tar ställning till om reformmålet har uppnåtts eller inte, dels hur många år som högst får ha förlupit för att man ska kunna ta ställning till om ”det krävs modifieringar av regelverket för att dess (reformens) intentioner ska bli verklighet.”
Vi skrev i vår förra kommentar att reformmålen i fråga om ökningen av antalet professorer i det närmast kan sägas ha uppnåtts.
Det står vi fast vid. Det är således inte siffror rörande antal och tidpunkt som nu är den stora principfrågan. Dagens principfråga är istället att Högskoleverket genom noggranna undersökningar har kommit fram till att en stor grupp professorer i fråga om lön och arbetsvillkor behandlas på ett väsentligt annorlunda sätt än sina professorskolleger. Den generella förklaringen att de är befordrade professorer är inte godtagbar och hållbar. Gruppen är systematiskt missgynnad, och kriterierna för lönesättning tillämpas i stor omfattning orättvist och osakligt. Det är den principiella och upprörande slutsatsen av Högskoleverkets uppfölj-ningar av befordringsreformen.

CHRISTOPH BARGHOLTZ
ORDFÖRANDE I SULF

GÖRAN BLOMQVIST
FÖRBUNDSDIREKTÖR I SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023