Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ombudsman ägnar mer tid åt förbundet

1 september, 2003
Universitetsläraren

Robert Andersson, välkänd ombudsman inom SULF, ska nu ägna mer tid åt förbundet än tidigare. Från 1 maj utökades hans tjänst till en halvtid, vilket bland annat innebär att han arbetar i förbundets telefonjour.
Redan 1995 blev Robert Andersson intresserad av fackliga frågor. Han började då engagera sig i arbetsvillkoren på sin institution på SLU.
Ett år senare deltog han i ett möte arrangerat av SULF:s doktorandsektion, vilket väckte hans intresse för övergripande fackliga frågor.
– På SLU hade nästan alla en dokto-randtjänst. Jag hade inte riktigt förstått att andra doktorander kunde ha så pass mycket sämre villkor.
Något senare blev han ledamot i SULF:s valberedning och därefter också ledamot i Doktorandföreningens styrelse, där han satt i två år.
Själv hade han blivit antagen till forskarutbildningen på SLU år 1994 och disputerade i molekylär genetik år 1999 på en avhandling kring en bakterie som angriper potatis.
I början av år 2001 sökte han en vakant tjänst som lokal SULF-ombudsman på SLU. Från och med juni detta år fick han en tjänst på 20 procent, eftersom han fortsatte som fackligt engagerad på det lokala planet. Detta vid sidan av en forskarassistenttjänst i växtvirologi.
Hans engagemang för SULF handlade bland annat om information och medlemsrekrytering.
Under de senaste två åren har SULF fått 400 nya medlemmar på SLU.
– Jag har arbetat medvetet med rekrytering. Det fanns ett stort uppdämt behov på grund av vakansen, säger han.
Under samma period har SLU omorganiserats under turbulenta former, men förklaringen till medlemsökningen ligger inte enbart i detta.
– Löner och villkor är nog huvudskälen. Och att man tror på att fackligt arbete kan bidra till bättre arbetsvillkor.
Robert Andersson är nu mest engagerad i SULF:s kommande handbok för postdoktorer och doktorandfrågor i samarbete med SULF:s ombudsman Göran Andersson. Robert Andersson är även ledamot i SULF:s förhandlingsdelegation och i en arbetsgrupp inom SACO-S, som ska ta fram ett lönepolitiskt program.
Men sedan i höstas är han också föräldraledig på deltid. Hans son är 1,5 år gammal.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023