Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Riksdagen väntas begränsa kopiering

1 augusti, 2003
Universitetsläraren

Att kopiera är inget brott mot den nuvarande upphovsrättslagen så länge studenter kopierar för eget bruk. Men det är inte lagligt att studenter kopierar också till sina kompisar.
Nu väntar läromedelsproducenterna, som förlorar miljoner på kopieringen, på en förändring. Och den är på väg. Snart skärps lagstiftningen.

Den EU-anpassade upphovsrättslagen, som riksdagen väntas anta i höst, kommer sannolikt att resultera i en inskränkning av kopieringsrätten och även en utvidgning av avtalslicensen (exempelvis Kopieringsavtalet för högskolesektorn) till att omfatta också digital kopiering.
EU-direktivet, det så kallade infosoc-direktivet från våren 2001, går ut på att förstärka upphovsmännens skydd utifrån de villkor som den moderna tekniken dikterar.

Hög tid
Justitiedepartementets promemoria är under denna månad, maj, klar till att skickas ut på remiss.
Det är hög tid att förändra lagstiftningen, anser läromedelsproducenterna. De svenska läromedelsförlagen förlorar cirka 200 miljoner kronor om året – en tredjedel av deras totala omsättning – på att läroböcker kopieras.
– Vi är mycket spända på innehållet, säger förbundsjurist Mathias Willdal på Bonus Presskopia, en ekonomisk förening bestående av 15 bransch- och intresseorganisationer däribland Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (SFL) och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF).

Allvarligt hot
Bonus Presskopia har länge kritiserat upphovsrättslagens nuvarande bestämmelser om rätt att framställa exemplar för enskilt bruk som otidsenliga och överspelade av den tekniska utvecklingen och alltmer avancerade kopieringsmöjligheter.
Härifrån upplever man att det omfattande bruket bland studenter att kopiera istället för att köpa böcker utgör ett allvarligt hot mot utgivningen av svensk universitets- och högskolelitteratur.
– Att studenters kopiering av böcker medför minskade intäkter inte bara för förlag utan även för författare har också inverkan på tillgången över huvudtaget på modern kurslitteratur. Det skulle vara mycket tråkigt om vi i framtiden är helt beroende av kurslitteratur från utlandet, vilket händer om inte lagstiftningen ändras, säger Willdal.

Ond cirkel ska brytas
När försäljningen sjunker tvingas förlagen slå ut sina kostnader på färre exemplar, något som gör det än attraktivare att kopiera, säger Mathias Willdal om den onda cirkel som Bonus hoppas nu ska brytas, och man vill att möjligheterna till kopiering snävas in. Som paragraf 12 i upphovsrättslagen är formulerad i dag så tillåter den en tämligen omfattande kopiering, säger han.
– Den interna informationen ute på lärosätena, till undervisande och administrativ personal om vad man får och inte får göra, kunde vara bättre än den är i dag, säger Jenny Lundström, jurist och förhandlingsansvarig på Sveriges Läromedels-författares Förbund.
– Sättet att kopiera (trettonde paragrafen) har sprungit ifrån lagstiftningen, vilket gör att det ställs ännu mer frågor om vad man får och inte får göra.
Hon fortsätter:
– Men upphovsrättslagen, i dess nuvarande form, medger endast traditionell fotokopiering och tillåter inte läraren att scanna in verk för att dra ut i pappersform eller göra utskrifter från Internet eller Intranät. Därför är det angeläget med en utvidgning av avtalslicensen till att omfatta även digital kopiering. Men för att kunna göra detta möjligt måste en förändring först ske i lagstiftningen, säger Jenny Lundström.
För kort tid
Medlemsländerna skulle redan i december förra året ha varit färdiga med det enhetliga regelverket beträffande upphovsrätten för ljud, bild och ord, men hand-läggningstiden visade sig vara alltför kort.
Hittills är det endast Danmark och Grekland som lyckats införliva direktivet med den nationella lagstiftningen.

LENA WIKSTRÖM

MER INFORMATION
om EU-direktivet från 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 167, sidorna 10–19, adress: http://europa.eu.int/eur-lex/ och klicka vidare till tidningen, årgång 2001.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023