Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Plan för bättre miljö klar efter sommaren

1 juli, 2003
Universitetsläraren

En åtgärdsplan för lärarnas arbetsmiljö i högskolan håller på att ta form. De första utkasten till punkter i planen utkristalliserades vid förbundsstyrelsens möte i Riga i slutet av mars. Nu har arbetsutskottet fått i uppdrag att vidareutveckla punkterna, samt att lämna en delrapport till styrelsemötet i Stockholm i mitten av maj.

Tanken är att SULF efter sommaren ska ha en konkret åtgärdsplan för hur förbundet, både centalt och lokalt, ska komma tillrätta med brister i lärarnas arbetsmiljö.
– I dagsläget finns sex punkter som ska beaktas särskilt i det fortsatta berednings-arbetet, konstaterar Mari Willart, ombudsman på SULF, som tillsammans med förbundsdirektör Göran Blomqvist och ombudsman Ann Fritzell sammanfattade gruppdiskussionerna i Riga.
Punkterna i korthet:
1) Inflytande. Här betonas bland annat vikten av regelbundna utvecklingssamtal minst en gång om året, samt regelbundna arbetsplatsträffar.
2) Anställningstrygghet. På varje arbetsplats ska det finnas bemanningsplaner färdiga i god tid. Missbruket av visstidsanställningar måste stoppas. Kanske behövs konkreta formuleringar för att förhindra missbruket både i kollektivavtalet och i högskoleförordningen?
3) Arbetstidsavtal. Mer än 70 procent av lärarna säger att de har alltför mycket att göra. Antingen följs inte arbetstidsavtalen eller så måste de modifieras.
– Arbetsinnehållet måste förtydligas så att alla olika uppgifter beaktas. Många tänker till exempel inte på hur tidsödande det är att besvara brådskande e-post eller angelägna telefonsamtal, säger Mari Willart.
Först när arbetsinnehållet har definierats går det att göra något åt arbetsbör-dan, tillägger hon.
4) Ledaraspekter. SULF kommer att utifrån rådande krav och förhållanden utforma en policy för ledarskap som passar i en miljö med mycket självständiga medarbetare.
5) Resurser. SULF:s opinionsarbete för ökade resurser ska fortsätta. Dessutom kommer förbundet att kräva konse-kvensanalyser av fattade beslut på både central och lokal nivå, till exempel om högskolans utbyggnad fortsätter.
– Det behövs riktlinjer för hur arbets-insatserna ska prioriteras när arbetstiden inte räcker till. Det ska göras i dialog med arbetsgivaren, kommenterar Mari Willart.

Högre status
6) Arbetsmiljöarbetet. Skyddsombu-dens ställning bör stärkas. Deras arbete måste utvidgas, så att det inkluderar både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.
– Skyddsombudens arbete måste få högre status. Man kunde till exempel framhäva genomförda insatser genom att uppmärksamma vidtagna åtgärder i kvartals- och årsrapporter, säger hon.
– Nog är det en kvalitetsfråga att de anställda mår bra!
Arbetsutskottet ska nu ta ställning till punkterna och vidareutveckla dem.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023