Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lärarundantaget ska behållas

1 juli, 2003
Universitetsläraren

Sverige bör behålla det så kallade lärarundantaget, som innebär att forskare vid universitet och högskolor äger rätten till sina egna uppfinningar. Samtidigt bör lärosätena ges resurser för att kunna erbjuda forskarna stöd vid kommersialiseringen av forskningsresultat.
Det föreslår Vinnova, som i oktober förra året fick regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta kommersialiseringen av forskningsresultat. Nu är slutrapporten överlämnad till regeringen.
Forskare bör även i fortsättningen äga sina patenterbara uppfinningar utan skyldighet att överlåta rättigheterna eller anmäla uppfinningen till högskolan, anser Vinnova.

Regel om sekretess
Universitet och högskolor behöver ett program med resurser för att erbjuda stöd åt forskarna i arbetet med kommersialisering av deras resultat. Förslagsvis ska lärosätena få 50–75 miljoner kronor för detta. Erbjudandet om stöd ska utgöra grunden för ett avtal mellan forskarna och lärosätet om rättigheterna till resultaten. Vidare ska forskarna ha rätt att anmäla sina uppfinningar till högskolan och anmälningsrätten ska ha en regel om sekretess.
Patentintrång bör bevakas och därför föreslås ett nordiskt samarbete om en europeisk patentintrångsförsäkring. I väntan på en sådan bör staten ta initiativ till att bättre skydda patent som ägs eller finansieras av statliga medel.
Slutligen föreslås ökad rörlighet mellan akademiska och industriella forskare.
– Universitetslärare bör till exempel vart tredje år kunna forska en termin i industriell miljö, skriver Vinnova.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023