Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Försenad lokalutredning blir klar till årsskiftet

1 juni, 2003
Universitetsläraren

Chalmers, KTH och andra som dignar under marknadshyror får beväpna sig med tålamod. Den parlamentariska kommitté som tillsatts för att se över hyressättningen, inte bara för universitet och högskolor utan även för kulturinstitutioner som Operan och Dramaten, är försenad.

Från början hoppades finansdepartementet att utredningen skulle vara klar i mars 2003. I direktiven, som också kom senare än avsett, sades att kommittén ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast 31 oktober 2003.
– Det kommer vi inte att klara, säger nu kommitténs socialdemokratiska ordförande Lisbeth Staaf Igelström.
– Men jag hoppas att vi ska vara färdiga vid årets slut.
Först i vår har ändamålsfastighetskommittén, som den heter på smidigt byråkratspråk, på allvar kommit i gång med sitt arbete. Problemet har varit att hitta utredningssekreterare, tydligen ett bristyrke. Sökandet har pågått sedan i somras.
Uppdraget delas nu på två. Kristina Aurell började i december och Birgitta Henriksson i mars. De sitter på regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg och tar gärna emot synpunkter från lokalansvariga.
– Vi har inte kommit så långt ännu, konstaterar Lisbeth Staaf Igelström.
– Vad vi nu håller på med är faktainsamling. Vi är ute och träffar så många som möjligt av de berörda, både vid universitet och högskolor och inom kulturlivet. Det finns ju också många tidigare utredningar som självklart kommer att ligga till grund för den historiska genomgången.

Stor hearing
Ändamålsfastighetskommittén inbjöd till en stor hearing kring hyresfrågorna; universitet och högskolor på förmiddagen och kulturinstitutioner på eftermiddagen den 2 april (efter denna tidnings pressläggning). Bland de inbjudna fanns representanter från Fastighetsverket och Akademiska Hus, samt studentrepresentanter från SFS och alla parlamentarikerna i kommittén.
Ett par veckor tidigare ordnade Sveriges Universitets- och Högskoleförbund ett seminarium kring lokalfrågor på Lejondals slott dit ordföranden och de två sekreterarna bjudits in. Förvaltningschefer, fastighetschefer och andra lokalansvariga från den akademiska världen informerades om vad kommittén förväntas åstadkomma. Några av huvudpunkterna:
• Den ska om möjligt definiera begreppet ändamålsfastighet.
• Den ska utreda vilka principer som en hyresvärd och en hyresgäst ska utgå från för att bestämma hyran.
• Den ska föreslå en definition av marknadsmässig hyresmodell och kostnads-hyresmodell.
• Den ska utreda vem som ska ansvara för underhåll.
• Den ska föreslå hur regeringen bättre kan se till att lokaler utnyttjas effektivt.
• Den ska också fundera på om det behövs ett rådgivande expertorgan som hyresvärd och hyresgäst kan vända sig till vid tvister.
– Vi kommer förmodligen att behöva ta in en ekonom i arbetet också, noterade Lisbeth Staaf Igelström.
Seminarieordföranden, universitetsdirektör Anders Lundgren från KTH – högskolan som tillsammans med Chalmers kraftigast protesterat mot Akade miska Hus’ marknadshyror – var nöjd över att på ett tidigt stadium ha fått framföra synpunkter till kommittén.
– Hyressättningen är en mycket väsentlig fråga, lokalkostnaderna står ju för 20 procent av de totala utgifterna, konstaterade han.
– När det gäller speciella ändamålsfastigheter är det viktigt med en rättvisande hyressättning, särskilt med tanke på att intäktssidan ser likadan ut över hela landet.
Det är i Stockholm, Göteborg och Malmö som marknadshyrorna är ett problem för högskolorna.
– För oss är det angeläget att få hyror som är mer kostnadsbaserade än de hittills varit, sa Anders Lundgren.
– Vi lovar ingenting förrän vi har gått igenom allt, sa Lisbeth Staaf Igelström.

KERSTIN KÅLL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023