Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utbyte ökar förståelse för andra människor

1 maj, 2003
Universitetsläraren

Högskolan i Skövde tillhör de lärosäten som lyckats få fart på det internationella lärarutbytet.
På två år har antalet lärare som reser ut ökat från tre till 25.
– Något har hänt. Vi tycker det är jätteroligt, säger Anita Andler, chef för internationalisering och forskningsnätverk vid Högskolan i Skövde.
Ett enträget upplysningsarbete ligger bakom ökningen.
– Vi har försökt att aktivt marknadsföra internationaliseringen här i högskolan, säger Anita Andler.
Men bara marknadsföring räcker inte.
– Ledningen måste var med på det och se internationaliseringen som ett konkur-rensmedel, säger Anita Andler.
Lärare som kommer tillbaka hem efter att ha varit på internationellt utbyte spelar en viktig roll för att få andra lärare att ta steget att delta i lärarutbytet.
– När lärarna kommer tillbaka är de eld och lågor. De blir modeller som visar vägen för de andra, säger Anita Andler.

Fungerar som inspiratör
En av de lärare som fungerar som inspiratör vid högskolan i Skövde är Alicia Milland, universitetsadjunkt i spanska. På sin institution har hon varit ute flest gånger.
Hon är spanjorska, född i Tarragona, och har varit gift med en fransman. Därför heter hon Milland och har franskt medborgarskap. Hon bor i Skövde sedan 1974.
Alicia Milland har varit gästlärare vid flera spanska universitet i Barcelona, Valladolid och Grenada.
– Det mest intressanta är att få bekräftat att det vi gör i Sverige är bra, säger hon.
I Spanien föreläser hon och handleder studenter. Hon får ofta tala om Sverige och träffa studenter som ska till Sverige. Lycka är om hon kan träffa utbytesstudenter från Skövde som är på plats vid det utländska universitetet.
Personligen får hon ut mycket av lärarutbytet.
– Jag tycker om att träffa andra människor. Och att se vad andra lärare gör hjälper mig att utveckla mina egna undervisningsmetoder.

Utökat kontaktnätet
Det internationella utbytet har också utökat hennes kontaktnät av andra lärare som undervisar i spanska som främmande språk.
– I Valladolid har jag träffat spansklärare från Frankrike och England och vi har kontakter om hur man undervisar, säger hon.
Hon anser också att de inresande lärarna är en stor tillgång för studenterna.
– I Sverige är ju spanska ett enda ämne och vi lärare ska täcka allt. Men de ut-byteslärare vi får till Sverige är specialister i till exempel spansk litteratur-vetenskap.

Ökar förståelsen
Hon anser att lärarutbytet är bra både för institutionen och högskolan. Men besparingar slår också på det här området.
– De ekonomiska villkoren har försämrats så vi försöker ha två veckors undervisning under en vecka för att det ska bli billigare.
Den viktigaste fördelen med utbytet tycker hon inte är akademisk utan mänsklig.
– Framförallt ökar det förståelsen mellan olika folk, säger Alicia Milland.
Hon ska till Granada senare i år. Det är nästan fem år sedan hon var där första gången. Hon anser att upprepade kontakter är nödvändigt.
– Det är viktigt att hålla kontakten hela tiden om man ska få studenterna att åka iväg på utbyte. Man behöver besöka partneruniversitetet regelbundet och varje gång träffa fler lärare. Det tar lite tid men är viktigt, säger Alicia Milland.

Första gången i Sverige
Från en av Högskolan i Skövdes partnerhögskolor, Southampton Institute i England, kommer Jim O´Brian. Han är lärare i journalistik och fakultetskoor-dinator för internationella program.
– Jag har gjort många lärarutbyten men det här är första gången i Sverige, berättar han.
Han är i Skövde av tre anledningar: Besöka ”sina” studenter på Erasmusutbyte i Sverige, hålla en föreläsning i politisk kommunikation och göra reklam för samarbetet mellan högskolorna.
– Jag hoppas att jag kan uppmuntra en eller ett par andra lärare från Southamp-ton att besöka Skövde senare i år, säger han.
Han anser att lärarutbytet har två stora fördelar.
– Dels den rent internationella dimensionen, att möta kollegor från andra länder och se hur de arbetar. Dels att internationellt utbyte innebär stora möjligheter att utveckla sin egen undervisning, att hålla lektioner i andra länder är en stor utmaning, säger Jim O´Brian.
Hans egen drivkraft är att han tycker om att resa; han har bott i fyra länder.
– Att möta främmande kulturer startar processer. Studentutbytet spelade till exempel stor roll för förändringen i Östeuropa, säger han.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023