Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tre motioner till AEA

1 maj, 2003
Universitetsläraren

Åldersgränsen för medlemskap i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) måste höjas, skriver SULF i en av tre motioner till AEA:s föreningsstämma i juni.
I den andra motionen kräver förbundet att företagsfientliga regler avskaffas och i den tredje att man förändrar ny praxis som innebär att längre studieuppehåll inte ger rätt till a-kassa.
Universitetsläraren (UL) har beskrivit problematiken bakom alla tre motioner och träffat några av de drabbade.

Reglerna bör anpassas
I UL nr 4 /2003 kunde läsarna möta Eleonor Zettersten, 65 år och adjunkt i tyska, som planerat att jobba till 67 års ålder, men som inte får någon a-kassa, utan mot sin vilja registrerats som pensionär.
– Åldersgränsen för medlemskap i AEA är 65 år, medan arbetstagarna numera har rätt att gå i pension först vid 67 års ålder. Det är rimligt att reglerna för medlemskap anpassas till pensionsåldern, skriver SULF.
I UL nr 18/2002 mötte läsarna Håkan Karlsson, doktor i arkeologi, men också företagare i liten skala, vilket medförde att han inte fick någon a-kassa när han blev arbetslös. Men han tog strid och med tiden fick han a-kassa.
I UL nr 20/2002 berättade Åse Marstrander, deltidsanställd adjunkt på Konstfack att hon gått ur AEA.

Anpassade till heltid
– De nuvarande a-kassereglerna är anpassade till den som har haft en heltidsanställning före arbetslösheten, men inte till den som har startat företag eller är uppdragstagare, konstaterar SULF och hemställer att AEA intensifierar sina ansträngningar hos regering och riksdag att undanröja dagens företagsfientliga regler för arbetslösa företagare.
I UL nr 2/2003 skrev tidningen om a-kassans förändrade praxis mot bakgrund av att regeringsrätten beslutat att inte meddela prövningsrätt av en kammarrättsdom från 2001. Domen innebär att man inte kan vara arbetslös och få a-kassa under ett längre studieavbrott.
– Denna nya tolkning slår hårt och orättvist mot studenter och doktorander, konstaterar SULF.
Förbundet framhåller bland annat att studieuppehåll ibland måste göras för att kurserna inte ges varje termin och att doktorander ibland tvingas avbryta sina forskarstudier i väntan på att finansieringen av studierna ska lösas.
Sammanfattningsvis hemställer SULF:
– att AEA verkar för att de ovan beskrivna oskäliga kraven för studenter och doktorander undanröjs.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023