Oenigt beslut om nytt SLU

– En oenig styrelse beslutade idag att godkänna rektors förslag till ny fakul-tetsindelning, ett förslag som i allt väsentligt följer den externa utredningens förslag.
Så kommenterar Lars Lundqvist, SACO:s representant i SLU:s styrelse, det beslut som fattades 3 mars om en organisationsförändring av universitetet från 1 januari 2004.
Beslutet om fyra nya fakulteter i stället för dagens tre, togs efter en livlig diskussion och fyra reservationer. Detta sedan de centrala förhandlingarna mellan SLU och SULF/SACO-S hade strandat 25 februari.
Enligt SULF/SACO-S kan förslaget till fakultetsstruktur, som bygger på ortsbundna fakulteter, inte genomföras förrän det gjorts en ordentlig konsekvensanalys.
– Nu återstår det svåra arbetet med att genomföra en organisationsförändring som är beslutad av en splittrad styrelse och som den helt övervägande delen av den berörda personalen motsätter sig.
Lars Lundqvist befarar att sista ordet inte är sagt.
– Bristen på konkreta skäl för förändringen och bristen på konsekvensanalyser gör att vi kan förvänta oss flera överraskningar på vägen.


Kategorier: Arkiv