Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Oenigt beslut om nytt SLU

1 maj, 2003
Universitetsläraren

– En oenig styrelse beslutade idag att godkänna rektors förslag till ny fakul-tetsindelning, ett förslag som i allt väsentligt följer den externa utredningens förslag.
Så kommenterar Lars Lundqvist, SACO:s representant i SLU:s styrelse, det beslut som fattades 3 mars om en organisationsförändring av universitetet från 1 januari 2004.
Beslutet om fyra nya fakulteter i stället för dagens tre, togs efter en livlig diskussion och fyra reservationer. Detta sedan de centrala förhandlingarna mellan SLU och SULF/SACO-S hade strandat 25 februari.
Enligt SULF/SACO-S kan förslaget till fakultetsstruktur, som bygger på ortsbundna fakulteter, inte genomföras förrän det gjorts en ordentlig konsekvensanalys.
– Nu återstår det svåra arbetet med att genomföra en organisationsförändring som är beslutad av en splittrad styrelse och som den helt övervägande delen av den berörda personalen motsätter sig.
Lars Lundqvist befarar att sista ordet inte är sagt.
– Bristen på konkreta skäl för förändringen och bristen på konsekvensanalyser gör att vi kan förvänta oss flera överraskningar på vägen.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023