Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Centrala förhandlingar strandade vid SLU

1 april, 2003
Universitetsläraren

Förslaget till ny fakultetsstruktur på SLU kan inte genomföras förrän det gjorts en ordentlig konsekvensanalys, understryker SULF/SACO-S. Men SLU:s ledning anser att frågan om ny fakultetsstruktur har belysts tillräckligt.
De centrala förhandlingarna mellan SLU och SULF/SACO-S strandade därför 25 februari. Frågan går nu till SLU:s styrelse.
Olika förslag till ny organisation på SLU har diskuterats länge. De fackliga organisationerna har protesterat, oftast mot dåliga analyser och kravet på snabba genomföranden.
När ledningens senaste förslag, som bland annat bygger på ortsbundna fakulteter, lanserades begärde de lokala representanterna för SULF och SACO-S mer tid för att gå igenom förslaget, i motsats till Statstjänstmannaförbundet (ST). Men SLU:s styrelse ville fatta beslut vid sitt möte 19 februari. Då begärde de lokala SULF- och SACO-S-representanterna centrala förhandlingar, som alltså slutade i oenighet 25 februari.
– Det är en skyldighet för SLU:s ledning att sakligt och öppet redovisa skälen för de förslag man framlägger, vilka resultat man hoppas uppnå och att redovisa vilka konsekvenser förslaget får i den befintliga organisationen. Dessa skyldigheter följer av medbestämmande- och arbetsmiljölagstiftning. Men det är också en följd av föreskrifterna om hur ärendena ska beredas och beslut fattas av statliga myndigheter, framhåller SULF/SACO-S i ett gemensamt uttalande.
– SULF/SACO-S yrkar därför att SLU:s styrelse avvaktar med sitt beslut om ny fakultetsstruktur till dess konsekvenserna av det framlagda förslaget är genomlysta.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023