Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Slutade som forskare och blev företagare

1 mars, 2003
Universitetsläraren

Christine Berggren var intresserad av att kommersialisera forskningen så hon avbröt sin forskarkarriär och startade företag istället. Nu är hon framgångsrik företagare på Ideon, en av de många forskare som satsar på företagande i Medicon Valley.

Christine Berggren är från Malmö och blev först civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola, LTH. Därefter forskade hon i analytisk kemi på universitetet och doktorerade 1998. Hon åkte till Holland för att arbeta som forskare och det ledde i sin tur till att hon i januari 2000 tillsammans med två forskarkollegor bildade MIP Technologies AB.
–Vi visste inget om företagande utan tog klivet ut i det okända, säger Christine Berggren som är MIP:s VD.
De tre forskarna fick hjälp med etableringen av Teknopol AB i Lund, företaget som ägs av Teknikbrostiftelsen och hjälper entreprenörer med företagsetable-ringen. MIP fick hjälp med att utveckla en affärsplan.
Riskkapitalbolagen Teknoseed AB i Lund och Malmöhus Invest AB satsade i bolaget och gick in som minoritetsägare.
MIP bildades som ett spin-off företag ur ett europeiskt forskningsnätverk som de tre grundarna arbetade i.

Konstgjorda antikroppar
Företagets produkt är ett extraktionsmaterial, konstgjorda antikroppar, för rening av läkemedel ur komplexa prov som till exempel blod plasma eller urin. Produkten underlättar alltså analysen vid klinisk prövning av nya läkemedel. Läkemedelsbolagen vinner tid och peng-ar på att använda metoden.
Teknologin fanns på universitetet men de tre ägarna till MIP har utvecklat nya metoder och användningsområden.
I dag, bara ett par år efter starten, står MIP på tröskeln till världsmarknaden stegen före konkurrenterna.
Företaget har avtal med två kända världs-distributörer, brittiska International Sobent Technology och holländska Spark Holland.
– Avtalen med dem ger mycket goodwill, säger Christine Berggren.
Kunderna finns i Europa och USA.
MIP har nu sex anställda. Om ett par år räknar man med en tiodubbling. För expansionen behövs nya, friska pengar.

Ingen lätt sak
Det har inte varit någon lätt sak att gå från forskarvärlden till att bli företagare. Det har krävt mycket arbete och ett öppet sinnelag för att lära nya saker, att ta kontakter och skapa nätverk.
– Det kräver nog att man är utåtriktad och tycker om att träffa folk för att göra affärer.
Men utan det nätverk som finns i forskningsparken Ideon hade det varit svårare, menar Christine Berggren.
– Kanske hade jag då inte gett mig in i företagandet.
Medicon Valley fungerar också som ett nätverk som bland annat kan leda till nya affärer. Det är också många aktiviteter som ordnas som konferenser och utställningar. Det är viktigt att träffa andra i branschen och mötena underlättas genom nätverken som växer fram på båda sidor av Öresund.
– Det är viktigt att det finns en organisation som driver processen framåt, menar Christine Berggren.
Och det går framåt, även om processen över Öresund är trögare än väntat.

JAN THORSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023