Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Öresundsregionen är nu Medicon Valley

1 mars, 2003
Universitetsläraren

Den amerikanska bioteknikkoncernen Biogen investerar just nu 4,2 miljarder kronor i en ny produktionsanläggningen för läkemedel i Hilleröd på Själland. Anläggningen ska stå klar 2005. Den amerikanska koncernledningen räknar med att nyanställa cirka 400 personer. Eftersom det för närvarande anses svårt att rekrytera kvalificerad personal i Danmark – marknaden anses ”mättad” – får många skåningar chansen.

När nyheten i våras kom om att den amerikanska läkemedelsjätten, den fjärde största bioteknikkoncernen i USA, för första gången bygger en produktionsanläggning utanför USA sågs det som en seger för Öresundsregionen och det biomedicinska kluster som sedan slutet av 1990-talet marknadsförs internationellt som Medicon Valley.
Den dåvarande danske statsministern hälsade den amerikanska etableringen i Hilleröd med glädje och såg den som ett bevis för att man internationellt började betrakta Öresundsregionen som ett starkt fäste för forskning och utveckling.
När den danska mobiltelefonopera-tören Oranges lade sitt huvudkontor i Malmö och inte i Stockholmsregionen sågs även det som ett tidens tecken, Öre-sundsregionens ökande ekonomiska betydelse.
Flera aktuella konjunkturbedömningar visar också att Öresundsregionen och Göteborg, tillsammans kallat Sydvästregionen, har en bättre tillväxt än Stockholm och Mälardalen.

Stabil utveckling
I oktober sa det nyetablerade, privata, Öresundsinstitutet i Malmö i en konjunkturbedömning att Skåne och Västra Götaland bär upp Sveriges tillväxt. Utvecklingen är stabil inom handel, tjänster och nöje. Bubblorna inom IT och finans har inte påverkat Malmö och Göteborg nämnvärt. Traditionella storföretag som Tetra Pak, SKF, Volvo, IKEA, Astra Zeneca och Sydkraft går bra. Ericsson i Lund har också ”klarat” sig.
I Köpenhamn är det en avmattning och arbetslösheten bland akademiker ökar, men generellt är det ekonomiska läget i Köpenhamn ändå gott och bedöms bli bättre, bland annat genom en skattesänkning.
Stockholm är däremot hårt drabbat. Ericsson drar ned. Besparingar slår mot reklam- och mediabranschen. Det är brist på lägenheter, kostnadskris, trängselproblem i trafiken och skattehöjningar på gång i kommun och landsting.
– Utvecklingen i Malmö överraskar, säger Anders Olshov, som är administrativ direktör på Öresundsinstitutet och tidigare makroekonom på Nordea.
Jämfört med resten av landet är utvecklingen i Malmö stark med en tillväxt i år på 2,1 procent. Malmö är inne i en ”mycket positiv utvecklingsfas”.

Flyttningsöverskott
Öresundsinstitutet anser att Skånes attraktionskraft har stärkts under senare år på grund av närmandet till Köpenhamn (läs bron).
För första gången sedan 1992 hade Skåne 2001 ett flyttningsöverskott jämfört med Stockholm på nästan 500 personer. Totalt ökade befolkningen i Öre-sundsregionen förra året med 17 700 personer till 3 510 000, vilket innebär att ”var fjärde invånare i Sverige eller Danmark bor i regionen”.
I rapporten konstaterar man också att den danska ekonomin ser ut att växa österut, alltså på den svenska sidan. Orsaken är bron.
Öresundsinstitutet menar att integrationen i Öresundsområdet är stark, statistiken visar på en ”snabbt accelererande dynamik i södra Öresund efter brons tillkomst”.
I rapporten betecknas regionen som ”kunskapsregion” med 12 universitet och högskolor på Själland och i Skåne,
130 000 studenter och 10 000 forskare samlade under paraplyorganisationen Öresundsuniversitetet. Öresundsuniver-sitetet är den fjärde–femte största producenten av vetenskapliga artiklar i Europa.
Öresundsregionen kallas numera också Medicon Valley på grund av den stora mängden företag inom bio- och medicinteknik och medicin. Cirka 500 företag inom dessa branscher finns i regionen. De har 32 000 anställda vilket betyder att 40 procent av de anställda inom bioteknik- och medicinindustrin i Sverige och Danmark finns här. Bland de största företagen märks till exempel Novo Nor-disk, AstraZeneca, Lundbeck, Ferring och Leo Pharma.

Betydande medicintekniskt kluster
Tre stora sjukhus – Rigshospitalet i Köpenhamn och universitetssjukhusen i Malmö och Lund förstärker bilden av ett betydande medicinteknisk kluster.
I en nyligen publicerad studie från The Boston Consulting Group, BCG, jämförs Medicon Valley med några av världens starkaste bioteknikkluster. BCG, som är en världsledande konsultfirma inom management med 58 kontor världen över, har fått uppdraget att göra studien av Region Skåne Inward Investment och Copenhagen Capacity.
Studien visar att Medicon Valleys företagsstruktur skiljer sig från andra europeiska bioteknikregioner som München, Stockholm/Uppsala och Oxford/Cambridge genom att ha en blandning av stora, väl etablerade företag och små nyetablerade företag.
Detta gör att klustret trots mindre storlek kan jämföras med väldens främsta i Boston, San Francisco och San Diego, säger rapporten. Forskningen håller världsklass på fyra stora och kommersiellt intressanta områden, nämligen diabetes, inflammation, neurologi och cancer.

JAN THORSSON

FOTNOT: Öresundsinstitutet bildades formellt i juni 2002 av 24 grundare. Institutet ska verka för att Öresundsregionen blir en ”funktionellt fungerande region. Medlet är sakliga fakta, analys och en vitaliserad debatt över sundet”. Styrelsens ordförande är direktör Ole Kjerulf-Jensen, Ferring Pharmaceutical, vice ordförande är Region Skånes utvecklingsdirektör Monika Yngvesson.
Institutet har ett vetenskapligt råd där professor Christian Wichman, Geografiska Institutet, Köpenhamns universitet, är ordförande. Bland övriga ledamöter märks professor Lars Söderström, nationalekonomi, Lunds universitet och professor emeritus, Gunnar Törnkvist, ekonomisk geografi, Lunds universitet. Allt enligt institutets hemsida www.oresundsinstituttet.org
• Region Skåne Inward Investment och Copenhagen Capacity verkar båda för marknadsföring av Öresundsregionen och för företagsetablering i området. Region Skåne Inward Investment omvandlas nu till att även verka för turism.
• Boston Consulting Group rankades nyligen av affärstidskriften Veckans Affärer som den bästa managementkonsulten i Sverige före till exempel McKinsey, KPMG och till exempel IBM Business Consulting.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023