Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Lagstiftaren motsäger sig själv”

1 mars, 2003
Universitetsläraren

DO är inte principiellt emot positiv särbehandling. Men med den lagstiftning som finns ser vi inte att det är möjligt att göra som man gjort vid Malmö högskola.
Det säger Annika Wahlström vid DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
– Felet är att lagstiftaren motsäger sig själv. Just den typ av åtgärder som prövats i Malmö lyfts fram som möjligheter. Samtidigt ger lagen ingen möjlighet att genomföra dem. Det verkar som lag-stiftaren inte är riktigt på det klara med vad man vill.

Öka etnisk mångfald
Malmö högskola har blivit anmäld för etnisk diskriminering av icke-invandrare. Det var vid höstens antagning till medie- och komunikationsprogrammet som 10 av 80 platser reserverades för första och andra generationens invandrare, bland annat med kravet på utomnordiskt modersmål. Syftet var att öka den etniska mångfalden. Något som man ansåg sig ha stöd för i regeringens proposition om ”Den öppna högskolan”, där det bland annat talas om behovet av ökad kvantitativ etnisk mångfald.
Men efter sin prövning konstaterar DO att Malmö högskola genom att använda en urvalsmetod som kvoterar in utomnordiska invandrare på en kurs med begränsat antal platser bryter mot lagen om likabehandling av studenter, som kom i mars förra året.

Kunde bli problem
Redan under hösten 2001 påpekade DO för Riksdagen att propositionen ”Den öppna högskolan” kunde ställa till problem. Enligt DO ligger problemet i hur man definierar ”etnisk mångfald”. Det ska tydligt röra sig om ett kvantitativt arbete.
Frågan är bara hur man mäter nuvarande nivå av mångfald och hur man vet när man uppnått målet. Detta skulle sannolikt kräva en kartläggning av individer både i samhället och på arbetsplatserna.
DO menar att Malmös förfaringssätt strider mot lagen om likabehandling av studenter i högskolan, som innehåller förbud mot indirekt diskriminering.
Istället för ”positiv särbehandling” tycker DO att högskolan i Malmö ska jobba med att förebygga diskriminering och trakasserier i högskolemiljö, samt ägna sig åt uppsökande verksamhet för att minska den sociala snedrekryteringen.

GÖRAN STEN

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023