Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Konstnärliga högskolor byter snart adresser

1 mars, 2003
Universitetsläraren

Flera konstnärliga högskolor i Stockholm ska flytta eller umgås med flyttplaner. Hyran blir högre i de nya lokalerna men fördelarna med flytten uppväger merkostnaden, anser man på de berörda lärosätena.

Dramatiska Institutet (DI), som idag hyr in sig i Filmhusets och Konstfacks lokaler, flyttar den 1 september 2004 in i ett nybyggt hus i kvarteret Tre Vapen på Östermalm. DI:s nya lokaler på 9 000 kvadratmeter inrymmer bland annat studior, biograf och teater.
– Nu får vi ändamålsenliga lokaler för våra teaterutbildningar och kan samla verksamheten på ett enda ställe, säger Staffan Sjöberg, administrativ direktör på Dramatiska Institutet.
– Hyran blir högre men vi ska spara och gneta. Vi hoppas också på en ökning av antalet studenter och kan då få ett större anslag.
Om ett år flyttar Konstfack till Ericssons gamla huvudkontor på Telefonplan. Musikhögskolan är också trångbodd och sneglar på Konstfacks gamla lokaler på Valhallavägen.
– Vi tittar på fyra olika alternativ, berättar John Fürstenbach, förvaltningschef på Musikhögskolan.
– Konstfacks tidigare lokaler är ett av dem. Då kommer vi också nära Dramatiska Institutet som vi samarbetar med. En flytt till nya lokaler i södra Värtahamnen kan också bli aktuell, liksom att flytta till ett nybygge i Sabbatsbergsom-rådet och bli granne med Eastman Institutet. Det fjärde alternativet är att bygga om våra befintliga lokaler på Valhallavägen. Var vi hamnar avgörs i sommar.

Bättre arbetsmiljö
Musikhögskolans flytt ska även ge en bättre arbetsmiljö.
– Vårt statliga anslag har höjts med 15 miljoner kronor – så kallade utvecklingsmedel – för att vi ska kunna råda bot på arbetsmiljöproblemen, säger John Fürstenbach.
– Dessa pengar kan vi dock inte använda för att öka lokalytan. Vår nuvarande årshyra är 12 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka tio procent av budgeten. Snitthyran för landets lärosäten är knappt 20 procent av omslutningen. Vi ligger alltså klart under den men får givetvis räkna med en hyreshöjning om vi flyttar.

Rask förändring
KTH:s campus på Valhallavägen är stadd i rask förändring och Akademiska hus investerar sammanlagt 880 miljoner kronor i olika om- och tillbyggnadsprojekt under en treårsperiod.
– När KTH flyttar ut utbildningar till olika delar av Stockholmsområdet, så flyttar andra lärosäten in i de tomma lokalerna, säger Hans Lindh, vice vd på Akademiska Hus i Stockholm.
– Då kan vi också behålla ett levande campusområde. Hela 21 lärosäten i Stockholm har utbildningar som berättigar till akademiska betygspoäng och tio av dem är våra hyresgäster. Varje högskola har sina speciella lokalbehov som vi försöker tillgodose på bästa sätt.
Danshögskolan, som idag huserar på Sehlstedtsgatan i Frihamnen, umgås med planer på att flytta till KTH:s campus. Operahögskolan, som återfinns i diplo-matstaden på Djurgården, har redan bestämt sig för att flytta till KTH-området i sommar, närmare bestämt till gamla elkraftscentrum.
– Efter många turer får vi nu äntligen nya lokaler, säger Stefan Hugo, teknisk ledare på Operahögskolan.
– Vi får en jättefin studioteater på 400 kvadratmeter och andra lokaler med akustisk anpassning. Det saknar vi i det gamla huset. Allt kommer att finnas under ett tak; hittills har vi tvingats hyra lokaler på olika platser i Stockholm, bland annat på Vasateatern, vilket är dyrt. Undervisningen kommer att bli effektivare – både för lärare och studenter – och vi har också fått donationer på 20 miljoner kronor, bland annat från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, pengar som är öronmärkta för inredning.
Idag är lokalhyran 1 200 kronor per kvadratmeter. I det nya huset blir den 1 800 kronor, vilket ger en hyreshöjning på 2 miljoner kronor per år.
– Det gäller att vara yteffektiv för att kunna hålla nere höjningen, menar Stefan Hugo.
– Stora entréer och andra döda utrymmen är därför bannlysta. Det är också viktigt att vara tydlig och realistisk när man tar fram sitt lokalprogram; att tänka långt fram i tiden och ta till sig både lärarnas och studenternas synpunkter.
– Ett effektivt lokalutnyttjande är ett måste, eftersom lokalkostnaden inte får inkräkta på det ekonomiska utrymmet för undervisningen.
Även Försvarshögskolan ska flytta. Den ska tillsammans med Utrikespolitiska institutet bilda ett nytt säkerhetspolitiskt forskningscentrum som ska stå klart år 2005 och som lokaliseras till en ny byggnad vid KTH:s campus.

CLAES-GÖRAN HANBERG

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023