Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Alla lokala avtal inte klara

1 mars, 2003
Universitetsläraren

Universitetsläraren har tidigare rapporterat om att löneökningarna för SULF:s medlemmar är i genomsnitt 4,5 procent per den 1 april 2002.
Men alla lokala löneavtal är ännu inte klara. Förhandlingar pågår fortfarande bland annat för medlemmarna vid Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet och Försvarshögskolan.
Vid Blekinge tekniska högskola strandade de lokala förhandlingarna. En lokal lönenämnd med opartisk ordförande tillsattes. Den opartiske ordförandens förslag till uppgörelse avvisades av arbets-givarsidan medan SACO-S-föreningen accepterade förslaget.
I en sådan situation kan SULF och SACO-S begära central förhandling med Arbetsgivarverket. Men i Blekinge beslöt parterna att återuppta de lokala förhandlingarna som alltså fortfarande pågår.
Även vid Göteborgs universitet strandade de lokala förhandlingarna. Den lokala lönenämnden med företrädare för SACO-rådet och universitetet lyckades under ledning av den opartiske ordföranden enas om villkoren för fortsatta lokala förhandlingar. De förhandlingar som bland annat avser lönelyften för enskilda medlemmar är ännu inte avslutade.
Också förhandlingarna vid Försvarshögskolan strandade. Den opartiske ordföranden i lönenämnden vid Försvarshögskolan lämnade ett förslag till uppgörelse som SACO-S-föreningen accepterade medan arbetsgivarsidan avvisade.
SACO-S och SULF förde då frågan vidare till central förhandling med Arbetsgivarverket. Den pågår fortfarande. Om enighet inte uppnås i förhandlingen med Arbetsgivarverket kan SULF och SACO-S begära att en central lönenämnd med opartisk ordförande tillsätts.
Förhandlingsordningen i de lokala löneförhandlingarna är ny jämfört med tidigare avtal. Det var de båda medlarna Gunnar Grenfors och Rune Larson, som medlade i 2002 års förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och SACO-S, som tog fram den nya ordningen.
Tidigare var den lokala lönenämnden slutstation. Vid oenighet i lönenämnden gällde arbetsgivarsidans uppfattning. Men den nya förhandlingsordningen innebär alltså – om arbetsgivarna avvisar lönenämndens förslag – att frågan kan föras vidare till central förhandling med Arbetsgivarverket och ytterst till en central lönenämnd med opartisk ordförande.
Det återstå att utvärdera om den nya förhandlingsordningen är tillräcklig.

BJÖRN BIRATH

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023