Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Stort mörkertal av diskriminerade

1 januari, 2003
Universitetsläraren

JämO, DO, HomO och HO har fått förhållandevis få anmälningar om diskriminering vid universitet och högskolor under fjolåret, men mörkertalet är stort. Det visar den rundringning Universitetsläraren gjort inför SULF:s konferens om diskrimineringslagarna i början av februari.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, fick under år 2002 in sexton anmälningar som rör universitet och högskolor. Merparten kom från studenter och är en följd av den nya lagen om likabehandling av studenter, som trädde i kraft i mars 2002.

Rekord
Fyra av DO-anmälningarna som rör arbets- och anställningsförhållanden kom från lärare. Ett av ärendena, handlar om en lektor som blivit uppsagd från Mälardalens högskola. Lektorn anser att uppsägningen är etnisk diskriminering och fallet är nu föremål för rättslig prövning. Totalt mottog DO 288 anmälningar om etnisk diskriminering i arbetslivet under fjolåret, vilket är rekord.
– Det finns ändå ett mycket stort mörkertal, säger Sonya Aho, pressekreterare på DO.
– En undersökning har visat att bara fyra procent av de personer som upplever sig diskriminerade gör en anmälan till oss.

En enda anmälan
HomO fick under år 2002 bara in en enda anmälan om diskriminering på grund av sexuell läggning, för övrigt samma antal som året innan.
– Det handlade om en student vid Stockholms universitet som kände sig illa behandlad av sin handledare under praktiktjänstgöringen, berättar Georg Sved, informationsansvarig på HomO.
– Ärendet är dock avfört, eftersom den klagande inte inkom med de kompletteringar vi begärde. Jag tror liksom DO att det finns ett betydande mörkertal och att många finner sig i den kränkande särbehandlingen – åtminstone så länge de är studenter – eller inte känner till de rättigheter som lagen ger dem.

Under utredning
Handikappombudsmannen (HO) redovisar nio inkomna anmälningar från högskolorna under fjolåret och de flesta är under utredning.
– Samtliga avser studenter och har bäring på lagen om likabehandling, säger Hans Yngve, jurist på HO.
– Innan lagen trädde i kraft hade vi bara något enstaka ärende varje år. Många av ärendena handlar om att studenter med funktionshinder inte fått den hjälp de behöver i sina studier eller vid tentamina, till exempel tolkar för döva. Men det finns också anmälningar som avser trakasserier från lärarnas sida. Generellt sett borde anmälningarna vara betydligt fler och de kommer säkert att öka, när de funktionshindrade inser vilka rättigheter de har.

Tolv anmälningar
JämO fick in tolv anmälningar under år 2002 mot universitet och högskolor. Fem av dem handlade om diskriminering, sex om granskning av jämställdhetsplaner, medan ett ärende var hänförligt till lagen om likabehandling av studenter.
– Antalet anmälningar var något färre än under 2001, berättar Eva Nikell, pressansvarig på JämO.
– Då fick vi in 15 ärenden, av vilka nio avsåg diskriminering.

SULF:s konferens om diskrimineringslagarna hålls 4–5 februari i Stockholm.

CLAES-GÖRAN HANBERG

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023