Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 20-02

20 december, 2002
Universitetsläraren

Alla så kallade ersättningslärare ska antingen anställas tillsvidare eller ges vikariat. Och ingen tjänst som gästlärare ska kunna missbrukas.
–Det bör bli följden av nya ändringar i högskoleförordningen, som träder i kraft 1 januari, säger Thomas Kihlberg, förbundsjurist på SULF.
Vid en uppvaktning hos statssekreterare Agneta Bladh på utbildningsdepartementet i våras krävde SULF åtgärder för att motverka missbruket av tjänster som ersättningslärare och gästlärare. Förbundet har nu fått gehör för kraven.
Ersättningstjänster infördes i mitten av 80-talet. Det innebar att en person till exempel anställdes för att ersätta en lärare som under en viss tid inte kunde ägna full tid åt undervisningen, utan också forskade inom ramen för sin an-ställning. Ersättaren tog över en del av undervisningen, men var ingen vikarie eftersom läraren inte var tjänstledig.
Idag har en vikarie mycket starkare ställning än en ersättare, bland annat för att en behörig vikarie, enligt lagen om anställningsskydd, har rätt till en tillsvidareanställning efter tre år som vikarie under en period av fem år.
Sedan några år får man inte anställa nya ersättare, men det finns fortfarande lärare med sådana tjänster och det har funnits övergångsbestämmelser som tillåtit förnyelse av ersättningstjänster.
Vid uppvaktningen i våras påtalade SULF även missbruket av tjänster som gästlärare. Som exempel nämndes en institution med totalt 60 lärare av vilka 22 var ”gästlärare”.
Men från nyår gäller en tidsgräns för gästlärare. Enligt den nya bestämmelsen i högskoleförordningen begränsas förordnanden som gästlärare till maximalt fem år och med innebörd att gästläraren verkligen är ”gäst” på lärosätet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023