Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 20-02

20 december, 2002
Universitetsläraren

Snåriga a-kasseregler orsakar ständiga problem för flera akademikergrupper. Lärare på konstskolor råkar ofta illa ut. En annan grupp som kan få bekymmer är doktoranderna på universitet och högskolor.
–Jag har gått ur AEA, säger Åse Marstrander, adjunkt på Konstfack i Stockholm.
–Det finns ingen anledning för mig att vara med där, fortsätter hon.

I ett tidigare nummer av Universitetsläraren, nummer 17, berättade
vi om Håkan Karlsson, doktor i arkeologi.
–Du har betalt din avgift i många år och när du behöver hjälp från AEA så får du ingen, sa Håkan Karlsson bland annat.
När Håkan Karlsson för något år sedan blev utan jobb på universitetet vände han sig till Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, för att få hjälp.
Det blev bekymmer. Orsaken var att han vid sidan av sitt jobb också drev ett litet företag , ett bokförlag, på ”hobbynivå”.

Några hundra kronor
Inkomsten från bokförlaget var några hundra kronor i veckan. Håkan Karlsson ansåg att han var arbetstagare som förlorat jobbet men AEA ansåg att han var företagare och a-kassan är inte till för att stödja företagande.
Håkan Karlsson kunde inte reglerna och hamnade i en knipa.
Det är lagen om arbetslöshetsersättning som ligger till grund för a-kassans bedömning av vem som är anställd och vem som driver företag. Företagare är man om man;
•direkt eller indirekt äger, eller är delägare i näringsverksamhet
•är personligt verksam i rörelsen och har väsentligt inflytande över verksamheten.
Ett företagande kan anses som bisyssla i vissa fall. Då kan ersättning utgå om du förlorar en anställning trots att du fortsätter med företaget. Annars måste du lägga ned företaget om du blir arbetslös.
Men det kan som sagt bli problem och utredningen om du ska räknas som företagare tar sin tid.
Håkan Karlsson tog en strid och fick med tiden a-kassa.

Tio år ovetande
För Åse Marstrander gick det inte lika bra. Hon valde att gå ur a-kassan. Då hade hon betalat sin avgift i nästan 10 år ovetande om att hon inte kunde få
a-kassa.
–Först då jag fick problem fick jag veta att jag inte kunde få
arbetslöshetsersättning. Det var snopet.
Åse Marstrander hade en halvtidstjänst.
Det är ett krav på Konstfack att lärare också ska vara verksamma i sitt konstnärliga yrke, ofta driver de den verksamheten i ett företag. Detta innebär att lärarna oftast har deltidstjänster. Dessutom är dessa tjänster sedan 1999 oftast tidsbegränsade till fem år.

Det var absurt
Åse är grafiker och tecknare. Hon ställdes inför valet att helt upphöra med att vara konstnär och få a-kassa, eller att fortsätta som konstnär och inte få någon ersättning.
–Det var absurt, säger Åse.
–De sa att a-kassan är till för dem som hade heltidstjänster.
Hon lämnade AEA.
–Det fanns ju ingen anledning för mig att vara med. Det är givetvis likadant för de flesta konstnärliga lärare men jag tror att många inte känner till reglerna.

Kämpat länge
Gunilla Lauthers var i tio år Saco-föreningens ordförande på Konstfack. Hon är arkitekt. För henne är problemet med a-kassereglerna väl känt.
–Vi har länge kämpat med frågan utan att bli hörda.
Gunilla Lauthers påpekar att skolan ställer stora krav på sina lärare. För att få en tjänst krävs också att man är verksam konstnär.
–Det finns en märklig uppfattning om att en konstnär som förlorar sin lärartjänst genast kan bli verksam i sitt konstnärliga yrke till 100 procent. I praktiken är det inte möjligt.
Just nu pågår en översyn av Konstfacks organisation. Saco-föreningen ställer bland annat kravet att lärarna vanligen ska vara fast anställda på heltid.

Myndighetsförtryck
Även doktorander kan drabbas av de krångliga a-kassereglerna.
En doktorand i Lund som hört av sig till Universitetsläraren efter artikeln om AEA anser att AEA utövar ”myndighetsförtryck.” Hon menar att AEA utgår från att en doktorand som förlorar en del av sin tjänst och söker a-kassa för den förlorade delen tänker fortsätta sina studier med stöd av a-kassan.
Ingrid Högstedt är SULF:s lokala ombudsman i Lund. Hon har en lång erfarenhet av doktorander som försökt få a-kassa när tjänsten minskat men fått nej.
–Jag har hjälpt en del att överklaga negativa beslut men jag tror att många ger upp direkt när de får ett nej från AEA.
När Ingrid Högstedt hjälper doktor-ander mot AEA så gör hon det med stöd av en dom i länsrätten i Stockholms län från 1996.Domen gäller en doktorand i Lund som inte fått a-kassa när han gick från en doktorandtjänst på heltid till en amanuenstjänst på halvtid. Avsikten var att han skulle fortsätta sina studier, men på halvtid.

Sökte a-kassa
När han sökte a-kassa sa både AEA och Arbetsmarknadsstyrelsen nej. Forskarstudier är alltid heltidsstudier, sa man.
Doktoranden överklagade till länsrätten med stöd av intyg från institutionen om att han skulle fortsätta sina studier på halvtid.
Länsrätten gav honom rätt och ansåg att studierna inte var ett hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket också är ett krav för att få a-kassa. Doktoranden var beredd att byta sin studier mot ett passande heltidsjobb.

JAN THORSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023